Terapia Dzieci 0-...

  • Znajdź nas na facebooku

Terapia Dzieci 0-10 r. ż.

 

Terapia SI i Kuferkowy Model Terapii dla dzieci z SPD „więcej niż SI”  (terapia bazująca na SI, uwzględniająca inne rodzaje wsparcia terapeutycznego)

Terapia prowadzona:

– tylko przez certyfikowanych terapeutów SI, ale z doświadczeniem w pracy wg Kuferkowego Modelu Terapii „więcej niż SI”, pracujących pod superwizją w wymiarze min. 1 godziny w miesiącu,

– dla dzieci 1-10 r. ż.

– tylko po przeprowadzonej diagnozie  i ustaleniu planu terapeutycznego,

– na sali przeznaczonej do terapii SI,  z użyciem terapeutycznego sprzętu,

– tylko indywidualnie,

– w oparciu o dobrą relację, w procesie podczas którego dziecko czuje się bezpiecznie,

– w atmosferze zabawy i sukcesu,

– przez jednego terapeutę monitorującego efekty terapii, bez zastępstw itp.,

– we współpracy z rodziną i przedszkolem/szkołą dziecka.

więcej informacji:

Kuferkowy Model Terapeutyczny dla Dzieci z SPD „Więcej niż SI”

 

Psychoterapeutyczna praca z kobietą w ciąży, okresie okołoporodowym i z diadą matka-dziecko 0-3 r. ż.

Wsparcie dla kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym oraz dla mam (i ojców) dzieci 0- 3 r.ż. Psychoterapeutka towarzyszy kobiecie i pomaga jej w zrozumieniu własnych stanów emocjonalnych czy trudności w przeżywaniu macierzyństwa, a także pomaga w szukaniu rozwiązań. W trakcie konsultacji psychoterapeutka i specjalistka wczesnego rozwoju dziecka obserwuje również funkcjonowanie dziecka i udziela informacji na temat jego rozwoju. Praca psychoterapeutyczna z diadą jest metodą krótkoterminowej pracy z matką (i/lub ojcem) i z ich dzieckiem od 0 do 3 roku życia. Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie, zazwyczaj trwa do 5-12 sesji. Terapia poprzedzona jest konsultacją i ustaleniem celu (celów) terapii a także kontraktu dotyczącego współpracy. Zdarza się, że podczas jej trwania zapada decyzja o podjęciu długoterminowej indywidulanej psychoterapii samego rodzica (psychoterapia dorosłych).

 

Terapia ręki

Zajęcia usprawniające funkcje ręki i umiejętności grafomotoryczne, a także poprawiające postawę ciała i normalizujące napięcie mięśniowe.

Przeznaczone dla dzieci:

– od 4 r. ż.

– z trudnościami w samoobsłudze,

– z trudnościami w nauce pisania,

– z zaburzonym napięciem mięśniowym,

– z nieprawidłową postawą ciała,

– z niechęcią do rysowania, wycinania, lepienia itp.

Zajęcia prowadzone przez terapeutów ręki i SI, dlatego odbywają się także z wykorzystywaniem sprzętów stymulujących rozwój motoryczny i zmysłowy.  Terapię poprzedza ocena rozwoju ruchowego.

Zajęcia indywidualne.

 

Pedagogiczna

Przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. Ma na celu stymulowanie i wspieranie rozwoju dziecka w zakresie motoryki małej, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej oraz sfery poznawczej. Spotkania trwają – w zależności od wieku dziecka – od 40 do 60 min.
Zajęcia indywidualne.

 

Neurologopedyczna

Prowadzona przez neurologopedkę, ma na celu: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy, która się nie wykształciła, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
Odbywa się raz w tygodniu zazwyczaj po 30 minut.
Terapia indywidualna.

 

Każde dziecko jest zdolne

Prowadzona przez terapeutkę SI i terapeutkę pedagogiczną, zakłada określenie mocnych stron a następnie rozwijanie ich tak aby stały się one „podporą” w dalszym rozwoju dziecka. Dodatkowo w nasz program włączana jest także stymulacja rozwoju przez wyrównywanie deficytów (wykorzystując wiedzę z rożnych metod terapeutycznych).

Odbywa się raz w tygodniu po 50 minut, dla dzieci w wieku 5-9 lat.

Terapia indywidualna.

Program „Każde dziecko jest zdolne”