O nas

 • Znajdź nas na facebooku

O nas

Kuferkowa Ekipa to:

Katarzyna Galas

właścicielka Pracowni Kuferek

terapeutka pedagogiczna

terapeutka Neuroflow

oligofrenopedagożka

terapeutka SI

W Kuferku prowadzi:

– diagnozę  i terapię SI/SPD (dzieci 2,5-10 r. ż.),

– diagnozę i terapię pedagogiczną,

– trening Neuroflow,

– program „Każde dziecko jest zdolne”,

– diagnozę i terapię ręki.

Wykształcenie:

–      Oligofrenopedagogika w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

–       Podyplomowe Studia z Pedagogiki Przedszkolnej i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

–      Podyplomowe Studia z Terapii Pedagogicznej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

–      Zarządzanie Oświatą w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

–      Podyplomowe Studia z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej

w diagnozie i terapii Dzieci z   dysfunkcjami rozwojowymi na Wydziale Nauk Medycznych

Mazowieckiej Uczelni Medycznej

Doświadczenie:

–    Od 2011 r. pracuje z dziećmi z zaburzeniami i trudnościami w rozwoju

–    Przez 6 lat była nauczycielką wychowania przedszkolnego

–    Prowadziła zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

–    Przez 3 lata była dyrektorką pedagogiczną w jednym z warszawskich przedszkoli

–    Odbyła półroczny staż diagnostyczno-terapeutyczny z metody SI w Pracowni Kuferek

 

Ważniejsze szkolenia:

– Dziecięca Matematyka wg Gruszczyk-Kolczyńskiej I i II stopień

– Kinezjologia Edukacyjna wg Dennisona I i II stopień

– Terapia Ręki I stopień

– Szkolenie z ortooptyki

– Terapia Muzyką i Ruchem wg Chartanowicz

– Odimienna Nauka Czytania wg Majchrzak

mail: k.galas@pracowniakuferek.pl

 

Karolina Bińkowska

neurologopedka

pedagożka specjalna

terapeutka pedagogiczna

terapeutka czaszkowo- krzyżowa

W Kuferku prowadzi:

– konsultacje neurologopedyczne,

– diagnozę neurologopedyczną,

-terapię neurologopedyczną,

-terapię czaszkowo-krzyżową,

– bilans rozwojowy dla dzieci 1-3 r.ż.

Wykształcenie:

 • pedagogika specjalna, specjalność logopedia (5-letnie studia magisterskie)
 • neurologopedia (studia podyplomowe)
 • terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju (studia podyplomowe)
 • terapia czaszkowo – krzyżowa

Doświadczenie:

 • od 2012 r. pracuję jako logopeda w szkole podstawowej, jestem czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, pisuję artykuły o tematyce logopedycznej na łamach czasopism wydawnictwa FORUM
 • Prowadziłam indywidualną terapię logopedyczną w kilku szkołach podstawowych, przedszkolach
 • Pracowałam z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane
 • Odbywałam specjalistyczne praktyki logopedyczne w przedszkolu, poradni PPP i szkole specjalnej, oraz liczne praktyki neurologopedyczne (ośrodki rehabilitacji dla osób po udarach, oddziały neatologiczne, ośrodki WWR)
 • Organizowałam szkolenia, konferencje, warsztaty dla nauczycieli, rodziców dotyczące profilaktyki logopedycznej, trudności logopedycznych dzieci zagrożonych dysleksją

Ważniejsze szkolenia, warsztaty, kursy:

 • Terapia czaszkowo-krzyżowa – podejście Biodynamiczne: aktualnie moduły I, II, III
 • MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
 • Ortoptyka – podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż
 • Alalia – diagnoza i terapia
 • Otoskop dla logopedów
 • Wykorzystanie pomocy terapeutycznych (AKR Therapeutic, Chewy Tubes, Toobaloo, LYAPKO, DoidyCups)
 • Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej współpracy
 • Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe przyczyny-skutki-pomoc
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu
 • Logopedia w praktyce : Masaż w terapii logopedycznej, Zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, Stymulacja rozwoju mowy i języka u dzieci z opóźnionym rozwoju mowy
 • Podstawy ortodoncji dla logopedów, zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych w logopedycznej praktyce
 • Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej
 • Diagnoza i terapia najczęstszych zaburzeń artykulacji
 • Masaż w terapii logopedycznej
 • Stymulacja rozwoju mowy i języka u dzieci z ORM

mail: k.binkowska@pracowniakuferek.pl

 

 

 Edyta Stępień-Pajączkowska

psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

oligofrenopedagożka

terapeutka SI

członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

W Kuferku prowadzi:

– psychoterapie dla młodzieży,

– psychoterapie dla dorosłych,

– diagnozę  i terapię SI/SPD (dzieci 4-10 r. ż.),

– diagnozę i terapię ręki,

– terapię psychologiczną,

– konsultacje dla rodziców w sprawie dziecka (7 – 15 r. ż.), wsparcie rodzicielskie.

Wykształcenie:

 • Psychologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe
 • Metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów Integracji Sensorycznej – studia podyplomowe (w trakcie).

Doświadczenie:

Pracuje jako psycholog w Szkole  Podstawowej  oraz Przedszkolu z  Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Prowadzę zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w tym komunikacyjne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz percepcyjno poznawczy dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Od 2008r. pracuję indywidualnie i grupowo  z dziećmi i młodzieżą, prowadzę konsultacje z rodzicami,  zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zakresu emocji, relacji społecznych, przeciwdziałania przemocy oraz budowania adekwatnego, pozytywnego obrazu siebie  i  poczucia własnej wartości. Współpraca z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Gniazdo”,  Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot

Odbyłam staż diagnostyczno-terapeutyczny z metody SI w Pracowni Kuferek

Kursy i szkolenia
 • Szkolenie II-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej,  Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Praca ze sprawcami przemocy wg modelu Duluth, Urząd Dzielnicy Praga-Południe
 • Stosowanie Analizy Zachowań (ABA) w Praktyce Pracy z Dziećmi z Autyzmem,  NSP dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu PRZYLĄDEK
 • Konsultant ds. mediacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Kurs Podstaw Pierwszej Pomocy, ZHP Harcerska Szkoła Ratownictwa
 • Mediacje Rodzinne, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Kurs Pedagogiczny
 • Systemowa Pomoc Rodzinie, Centrum Edukacji Liderskieskiej
 • mail: e.pajaczkowska@pracowniakuferek.pl

 

Adrianna Sadza

magistra fizjoterapii

terapeutka SI

specjalistka masażu tkanek głębokich

W Kuferku prowadzi:

– terapię SI/SPD dzieci w wieku od 3 r. ż.

– diagnozę SI/SPD

Wykształcenie:

– Akademia Integracji Sensorycznej ( Centrum Integracji Sensorycznej przy ulicy Jagiellońskiej 88 w Warszawie)– uprawnienie do prowadzenia terapii i diagnozy SI na podstawie zaświadczenia 09/10/2022/Z wydanego przez Centrum SI

– fizjoterapia (5-letnie studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym) – numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty 57023

Doświadczenie:

– 40h stażu diagnostyczno – terapeutycznego „Kuferkowy Model Terapeutyczny dla dzieci z SPD -więcej niż SI”

– 20h praktyk terapeutycznych SI w Centrum Terapii dla Dzieci „Dom Asa”, ukierunkowanych na dzieci w spektrum autyzmu

– łącznie około 3 lat pracy jako fizjoterapeuta, głównie na dziele fizykoterapii w przychodniach rehabilitacyjnych „Medikar” oraz „Attis” w Warszawie

– 60h praktyk studenckich z zakresu kinezyterapii pediatrycznej w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy

– wolontariat w Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks” w Warszawie

Kursy i szkolenia

– kurs „Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym” (Terapeuci na Walizkach, mgr Izabela Gelleta)

– diagnoza i terapia integracji sensorycznej ( Akademia SI – studia podyplomowe pod kierownictwem dr Iwony Palickiej)

– kurs masażu tkanek głębokich (Centrum Szkoleniowe Rafał Uryzaj)

– kinezjotaping (Kinezjotaping Polska)

mail: a.sadza@pracowniakuferek.pl