O nas

 • Znajdź nas na facebooku

O nas

Kuferkowa Ekipa to:

Elżbieta Szmigielska-Narbutt

Założycielka Pracowni Kuferek

pedagożka specjalna, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

specjalistka wczesnej interwencji i wczesnej stymulacji rozwoju dziecka

terapeutka integracji sensorycznej

praktyk metody  Kid’s Skills – Dam radę! i Jestem z Ciebie dumny!

W Kuferku prowadzi:

-psychoterapie indywidualną i rodzinną w ujęciu systemowym,

– konsultacje, wsparcie dla kobiet w okresie okołoporodowym oraz dla mam (dzieci 0- 3 r.ż.),

– konsultacje dla rodziców w sprawie dziecka, wsparcie rodzicielskie,

– ocenę rozwojową/funkcjonowania dziecka/ wsparcie rozwojowe dziecka,

– diagnozę  i terapię SI/SPD (dzieci 1-6 r. ż.)

Wykształcenie:

– Rewalidacja na Uniwersytecie Wrocławskim

– Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie

– Roczne Seminarium „Praca psychoterapeutyczna z kobietą w ciąży i diadą matka-dziecko (0-3 lata)”

– w trakcie szkolenia psychoterpaeutycznego – Terapia Systemowowa w WTTS

Doświadczenie:

–   Od 2008 r. prowadzi Pracownie Kuferek

–    Od 2003 r. pracuje z dziećmi z zaburzeniami i trudnościami w rozwoju

–    Od 2006 r. prowadzi diagnozę i terapię SI (integracji sensorycznej)

–     Przez 10 lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”

–    Uczestniczyła w wielu turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci prowadząc zajęcia/terapię

–    Prowadziła kolonie i półkolonie dla dzieci z niepełnosprawności intelektualną

–    Pracowała w szkole integracyjnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

–   Autorka publikacji: „Jak pomóc? – dziecko z zespołem Downa pierwsze dni”

Ważniejsze szkolenia:

– Kurs na praktyka metody Kid’s Skills – Dam radę! i Jestem z Ciebie dumny!

– Podstawowy Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)

– Zaawansowany Kurs dla Specjalistów i Wykładowców SI „Metodyka Diagnozy Dysfunkcji Integracji Sensorycznej wg Ayres”

– TEACCH – podejście do pracy stosowane u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

– Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

– Ocena Neurorozwojowa Niemowląt – Wczesna Interwencja

– Get a HANDLE on Neurodevelopmental Differences – certyfikat The HANDLE Institute

– Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

– Stymulacja psychoruchowa małego dziecka

– Wczesna interwencja dla dzieci z zespołem Downa

– Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

– Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej

– Zasady diagnozy SI – kurs rozwijający

– Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii

– Stymulacja rozwoju dziecka przez ruch

– MAKATON Program Rozwoju Komunikacji I i II stopień

– Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących

– Jak sobie radzić z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie

mail: e.szmigielska@pracowniakuferek.pl

 

Marta Chrościcka

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

Jestem absolwentką psychologii społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Uzyskałam specjalizację w Diagnozie psychologicznej w praktyce klinicznej. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego.

Pracuję w kilku warszawskich przedszkolach jako psycholog wspierający dzieci, rodziców oraz wychowawców. W gabinecie spotykam się z rodzicami, którzy potrzebują wsparcia w budowaniu relacji z dzieckiem, rozwiania wątpliwości dotyczących rozwoju dziecka, nowych pomysłów na małe i duże problemy.

Pracuje w nurcie Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia Bez Przemocy – podstawowym narzędziem pracy jest zatem uważność na potrzeby, uczucia i zasoby każdego członka rodziny. Bliska, bezpieczna relacja rodzica z dzieckiem jest w moim odczuciu przysłowiową „skrzynką z narzędziami” do radzenia sobie z trudnościami dla całej rodziny.

Szkolę wychowawców przedszkolnych i nauczycieli w temacie komunikacji z dziećmi i rodzicami podopiecznych.

Prowadzę warsztaty dla dzieci w szkołach podstawowych z zakresu zapobiegania przemocy, integracji grupy oraz technik uczenia się.

Pracowałam z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ośrodku terapeutycznym z oddziałem przedszkolnym Promitis, oraz ich rodzinami.

Konsultacji udzielam również w języku angielskim.

Uzyskałam między innymi:

 • Certyfikat Rodziecielstwa Bliskości dla specjalistów (pod okiem Agnieszki Stein)
 • Certyfikat Bajkoterapeutki klinicznej
 • Ukończyłam miedzy innymi warsztaty/szkolenia z zakresu:
  • Neurologicznych podstaw zachowania dzieci
  • Zabawy jako forma terapii
  • Pracy z dziećmi agresywnymi
Prywatnie mama dziewięciolatka i pięcioletnich bliźniaków. Cała trójka jest na co dzień źródłem radości, choć nie pozwala też zapomnieć, jak trudną rolą jest bycie rodzicem.

W Kuferku prowadzi (obecnie on-line):

– wsparcie rodzicielskie dla rodziców dzieci w procesie terapii SI/SPD w Kuferku

–  konsultacje dla rodziców w sprawie dziecka, wsparcie rodzicielskie.

Karolina Bińkowska

neurologopedka

pedagożka specjalna

terapeutka pedagogiczna

W Kuferku prowadzi:

– konsultacje neurologopedyczne,

– diagnozę neurologopedyczną,

-terapię neurologopedyczną,

– bilans rozwojowy dla dzieci 1-3 r.ż.

Wykształcenie:

 • pedagogika specjalna, specjalność logopedia (5-letnie studia magisterskie)
 • neurologopedia (studia podyplomowe)
 • terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju (studia podyplomowe)
 • terapia czaszkowo – krzyżowa (w trakcie)

Doświadczenie:

 • od 2012 r. pracuję jako logopeda w szkole podstawowej, jestem czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, pisuję artykuły o tematyce logopedycznej na łamach czasopism wydawnictwa FORUM
 • Prowadziłam indywidualną terapię logopedyczną w kilku szkołach podstawowych, przedszkolach
 • Pracowałam z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane
 • Odbywałam specjalistyczne praktyki logopedyczne w przedszkolu, poradni PPP i szkole specjalnej, oraz liczne praktyki neurologopedyczne (ośrodki rehabilitacji dla osób po udarach, oddziały neatologiczne, ośrodki WWR)
 • Organizowałam szkolenia, konferencje, warsztaty dla nauczycieli, rodziców dotyczące profilaktyki logopedycznej, trudności logopedycznych dzieci zagrożonych dysleksją

Ważniejsze szkolenia, warsztaty, kursy:

 • Terapia czaszkowo-krzyżowa – podejście Biodynamiczne: aktualnie moduły I, II, III
 • MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
 • Ortoptyka – podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż
 • Alalia – diagnoza i terapia
 • Otoskop dla logopedów
 • Wykorzystanie pomocy terapeutycznych (AKR Therapeutic, Chewy Tubes, Toobaloo, LYAPKO, DoidyCups)
 • Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej współpracy
 • Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe przyczyny-skutki-pomoc
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu
 • Logopedia w praktyce : Masaż w terapii logopedycznej, Zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, Stymulacja rozwoju mowy i języka u dzieci z opóźnionym rozwoju mowy
 • Podstawy ortodoncji dla logopedów, zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych w logopedycznej praktyce
 • Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej
 • Diagnoza i terapia najczęstszych zaburzeń artykulacji
 • Masaż w terapii logopedycznej
 • Stymulacja rozwoju mowy i języka u dzieci z ORM

mail: k.binkowska@pracowniakuferek.pl

 

Katarzyna Galas

Terapeutka pedagogiczna

Oligofrenopedagożka

Terapeutka SI

W Kuferku prowadzi:

– diagnozę  i terapię SI/SPD (dzieci 3,5-10 r. ż.),

– diagnozę i terapię pedagogiczną,

– program „Każde dziecko jest zdolne”,

– diagnozę i terapię ręki.

Wykształcenie:

–      Oligofrenopedagogika w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

–       Podyplomowe Studia z Pedagogiki Przedszkolnej i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

–      Podyplomowe Studia z Terapii Pedagogicznej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

–      Zarządzanie Oświatą w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

–      Podyplomowe Studia z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej

w diagnozie i terapii Dzieci z   dysfunkcjami rozwojowymi na Wydziale Nauk Medycznych

Mazowieckiej Uczelni Medycznej

Doświadczenie:

–    Od 2011 r. pracuje z dziećmi z zaburzeniami i trudnościami w rozwoju

–    Przez 6 lat była nauczycielką wychowania przedszkolnego

–    Prowadziła zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

–    Przez 3 lata była dyrektorką pedagogiczną w jednym z warszawskich przedszkoli

–    Odbyła półroczny staż diagnostyczno-terapeutyczny z metody SI w Pracowni Kuferek

 

Ważniejsze szkolenia:

– Dziecięca Matematyka wg Gruszczyk-Kolczyńskiej I i II stopień

– Kinezjologia Edukacyjna wg Dennisona I i II stopień

– Terapia Ręki I stopień

– Szkolenie z ortooptyki

– Terapia Muzyką i Ruchem wg Chartanowicz

– Odimienna Nauka Czytania wg Majchrzak

mail: k.galas@pracowniakuferek.pl

 

 

 

Edyta Stępień-Pajączkowska

Psycholożka

Oligofrenopedagożka

Terapeutka SI

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

W Kuferku prowadzi:

– diagnozę  i terapię SI/SPD (dzieci 4-10 r. ż.),

– diagnozę i terapię ręki,

– terapię psychologiczną,

– konsultacje dla rodziców w sprawie dziecka, wsparcie rodzicielskie.

Wykształcenie:

 • Psychologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe
 • Metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów Integracji Sensorycznej – studia podyplomowe (w trakcie).

Doświadczenie:

Pracuje jako psycholog w Szkole  Podstawowej  oraz Przedszkolu z  Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Prowadzę zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w tym komunikacyjne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz percepcyjno poznawczy dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Od 2008r. pracuję indywidualnie i grupowo  z dziećmi i młodzieżą, prowadzę konsultacje z rodzicami,  zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zakresu emocji, relacji społecznych, przeciwdziałania przemocy oraz budowania adekwatnego, pozytywnego obrazu siebie  i  poczucia własnej wartości. Współpraca z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Gniazdo”,  Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot

Odbyłam staż diagnostyczno-terapeutyczny z metody SI w Pracowni Kuferek

Kursy i szkolenia
 • Szkolenie II-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej,  Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Praca ze sprawcami przemocy wg modelu Duluth, Urząd Dzielnicy Praga-Południe
 • Stosowanie Analizy Zachowań (ABA) w Praktyce Pracy z Dziećmi z Autyzmem,  NSP dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu PRZYLĄDEK
 • Konsultant ds. mediacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Kurs Podstaw Pierwszej Pomocy, ZHP Harcerska Szkoła Ratownictwa
 • Mediacje Rodzinne, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Kurs Pedagogiczny
 • Systemowa Pomoc Rodzinie, Centrum Edukacji Liderskieskiej
 • mali: e.pajaczkowska@pracowniakuferek.pl

 

Karolina Krajewska

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta SI

W Kuferku prowadzi:

–terapię SI/SPD (dzieci 3,5-10 r. ż.)

Wykształcenie:

–      Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie: Edukacja, terapia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika) oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu. Terapia pedagogiczna.  Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin w Warszawie

–      Ukończony I i II Stopień Kursu Terapeuty Integracji Sensorycznej w PSTIS w Warszawie

Doświadczenie:

–    Od 2010 r. pracuje z dziećmi z zaburzeniami i trudnościami w rozwoju i nauce (autyzm, ADHA, ZA, dysleksja oraz  dysleksja w nauczaniu języków obcych)

–    Odbyła roczny staż diagnostyczno-terapeutyczny z metody SI w Pracowni Kuferek

 

Ważniejsze szkolenia:

– Terapia Ręki I stopień

– Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia