Cennik

  • Znajdź nas na facebooku

Cennik

Ceny zawierają podatek VAT (cenny obowiązują od 01.01.2022 r.)

 

Diagnoza

Pedagogiczna

 

3 spotkania
po ok. 60 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie)
450 zł,  możliwość wydania pisemnej opinii (140 zł)

 

Neurologopedyczna

 

Wywiad (ok. 60 min.), obserwacja dziecka na jednym/dwóch 45 min. spotkaniach, omówienie (ok. 60 min.), pisemna diagnoza w cenie
480 zł/590 zł

 

Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego (SPD)

 

4-5 spotkań
po ok. 60 min. (wywiad, obserwacje dziecka, omówienie, pisemna opinia w cenie)
620 zł

 

Terapii Ręki

 

2-3 spotkania,
120 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie)
300 zł,  możliwość wydania pisemnej opinii (140 zł)

 

Ocena rozwoju dziecka

 

3-4 spotkania (wywiad, obserwacja dziecka na jednym/dwóch 50 min. spotkaniach, omówienie)
420 zł/560 zł, możliwość pisemnej opinii po min. dwóch spotkaniach z dzieckiem (80 zł)

 

 

Konsultacje

Bilans Rozwojowy (dzieci 1-3 lata)

 

105 min 270 zł
(wywiad, obserwacja dziecka, omówienie)
Konsultacje dla rodziców:  stacjonarnie/telefonicznie/on-line

 

30/60/90 min.
75/150/225 zł

Terapia

 Terapia SI/Kuferkowy Model Terapii dla dzieci z SPD 1-2 razy w tygodniu
50min.
140 zł

 

Intensywny Kuferkowy Model Terapii dla dzieci z SPD 3 razy w tygodniu
3x50min./3×30 min.
3×130 zł/3×70 zł

 

Terapia „SESJE PRZYPOMINAJĄCE”
50 min.
140 zł

 

Psychoterapia indywidualna (stacjonarnie i online)
50min.
160 zł

 

Terapia pedagogiczna
50 min.
140 zł

 

Terapia ręki
50 min.
140 zł

 

Program „Każde dziecko jest zdolne”
50 min.
140 zł

 

Terapia neurologopedyczna
30/50 min.
75/145 zł

 

Wydanie opinii o dziecku min. po dwóch spotkaniach obserwacyjnych /zaświadczenia/zaleceń do pracy w placówkach

140 zł

 

Obserwacja dziecka w placówce

Cena cyklu:

550 zł

Cena obejmuje:

Spotkanie wstępne / wywiad z rodzicami (60 min.)

Obserwacja dziecka w placówce – w czasie zajęć kierowanych i zabawy swobodnej (90 min.)

Omówienie obserwacji z rodzicami oraz przekazanie zaleceń (60 min.)