Diagnoza/Ocena Dz...

  • Znajdź nas na facebooku

Diagnoza/Ocena Dzieci 1-10 r. ż.

 

Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego (SPD)

Dla kogo?

Dla dzieci od 1 do 10 roku życia, przeprowadzana przez certyfikowanych terapeutów SI, ma na celu wykrycie ewentualnego Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego (SPD).

Przebieg

4 spotkania, w tym: wywiad z rodzicem bez obecności dziecka, obserwacja/badanie dziecka (2 spotkania), omówienie wyników z rodzicami. W cenie – pisemna opinia.

Każde spotkanie po ok. 60 min.

Co wyróżnia Kuferkowe diagnozy SPD?

Rozmowa o tym czym jest SPD i jak wygląda diagnoza pod kątem SPD

Pedagogiczna

Dla kogo?

Dla dzieci od 3 roku życia, przeprowadzana przez pedagoga. Ma na celu ocenę rozwoju dziecka w zakresie motoryki małej, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej oraz sfery poznawczej.

Przebieg

3 spotkania, w tym: wywiad z rodzicem, obserwacja/badanie dziecka, omówienie wyników z rodzicami. Możliwe jest wystawienie pisemnej opinii.

Każde spotkanie ok. 60 min.

Neurologopedyczna

Dla kogo?

Dla dzieci od 1 roku życia, przeprowadzana przez neurologopedę. Ma na celu ocenę rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej dziecka oraz ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego i funkcji pokarmowych (ssania, gryzienia, żucia, połykania).

Przebieg

3-4 spotkania diagnostyczne: wywiad, badanie dziecka, omówieniem wyników z rodzicami z zaleceniami do pracy w domu. W cenie – pisemna diagnoza.

Spotkanie ok. 50 min.

Terapia Ręki

Dla kogo?

Dla dzieci od 4 roku życia, przeprowadzana przez terapeutę SI – terapeutę ręki.

Przebieg

2-3 spotkania, w tym: wywiad, badanie dziecka, omówieniem wyników z rodzicami. Możliwe jest wystawienie pisemnej opinii.

W sumie 120 min.

 

Ocena rozwoju dziecka

Dla kogo?

Dla dzieci od 1 roku życia, przeprowadzana przez Elżbietę Szmigielską-Narbutt, pedagożkę specjalną, specjalistkę wczesnego rozwoju dziecka, terapeutkę SI, psychoterapeutkę. Ma na celu zarówno ocenę rozwoju dziecka (w tym funkcjonowania sensomotorycznego, emocjonalnego i społecznego), wskazanie mocnych jego stron, obszarów do wsparcia a także wsparcie rodzica/rodziców.

Przebieg

Pierwsze spotkanie z rodzicami na wywiad bez obecności dziecka, jedno lub dwa spotkanie z dzieckiem, ostatnie spotkanie z rodzicami – omówienie wniosków ze spotkań diagnostycznych i określenie ewentualnych obszarów do wsparcia. Możliwość wystawienia pisemnej opinii po minimum dwóch spotkaniach z dzieckiem.

Każde spotkanie po 50 min.

Bilans Rozwojowy 1-3 lata

Dla kogo?

Dla dzieci od 1 roku życia , przeprowadzane przez specjalistkę wczesnego rozwoju dziecka, terapeutkę SI/neurologopedkę. Jest to narzędzie przesiewowe. Ma na celu obserwacje dziecka i  przekazanie rodzicom informacji nt. poziomu  jego rozwoju (rozwój mowy, sensomotoryczny, poznawczy) oraz zaleceń do domu.

Przebieg

Pierwsze spotkanie na wywiad z rodzicem/rodzicami bez obecności dziecka (możliwość odbycia rozmowy telefonicznie) ok. 30 min.; drugie spotkanie obserwacyjne z dzieckiem w gabinecie ok. 45 min.; trzecie spotkanie podsumowujące obserwacje z rodzicami bez obecności dziecka (możliwość odbycia rozmowy telefonicznie) ok. 30 min.

Bilans rozwojowy dla dzieci 1-3 lata