Dla rodziców

 • Znajdź nas na facebooku

Dla rodziców

 • Konsultacje dla rodziców

Jest to czas i przestrzeń na spotkanie się ze specjalistką dla rodziców potrzebujących:

– wsparcia w budowaniu relacji z dzieckiem,

– rozwiania wątpliwości dotyczących rozwoju dziecka,

– nowych pomysłów na małe i duże problemy,

– przyjrzenia się własnym emocjom.

Jest to rodzaj wsparcia krótkoterminowego, co oznacza, że rodzice mogą skorzystać z konsultacji jednorazowo, np. gdy wydarza się w życiu rodziny coś znaczącego (przeprowadzka, trudna adaptacja dziecka do placówki, narodziny rodzeństwa, choroba w rodzinie itp.) lub też kilkakrotnie, w miarę potrzeb i podjętych działań. Może to wynikać z sytuacji kiedy podczas spotkania, wspólnie ze specjalistką podejmowana jest decyzja o np. spotkaniu się z dzieckiem, wykonaniu dodatkowych badań lub o potrzebie głębszego przyjrzenia się zgłaszanym trudnościom.

Pierwsze spotkanie i/lub z dwoma rodzicami jest dłuższe, i trwa 75 min.

 • Psychoterapia rodzinna

Ma na celu m.in. pomoc w zrozumieniu trudności w rodzinie, poprawę relacji w rodzinie, wsparcie rodziców w kompetencjach rodzicielskich, pomoc im w zrozumieniu emocji i zachowania dzieci.

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie. Terapia poprzedzona jest konsultacją i ustaleniem celu (celów) terapii a także kontraktu dotyczącego współpracy.

Spotkanie z parą i z rodziną (więcej niż jedna osoba) jest dłuższe i trwa 75 min.

 • Psychoterapia indywidualna

Na psychoterapie indywidualną zapraszamy osoby, które:

 • chciałyby lepiej zrozumieć siebie,
 • chciałyby nawiązać bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi,
 • chciałyby spojrzeć na swoje trudności z innej, nowej perspektywy,
 • mają trudności w przeżywaniu smutku, lęku, złości,
 • doświadczają kryzysu życiowego, emocjonalnego,
 • zmagają się z konsekwencjami nieprzeżytej traumy, żałoby,
 • są rodzicami i przeżywają trudności w relacjach z dziećmi.

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie, najczęściej spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają po 50 min.  Terapia poprzedzona jest konsultacją i ustaleniem celu (celów) terapii a także kontraktu dotyczącego współpracy.

 

 • Wsparcie dla kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym oraz dla mam dzieci 0- 3 r. ż.

Psychoterapeutka towarzyszy kobiecie i pomaga jej w zrozumieniu własnych stanów emocjonalnych czy trudności w przeżywaniu macierzyństwa, a także pomaga w poszukiwaniu rozwiązań. W trakcie konsultacji psychoterapeutka (oraz specjalistka wczesnego rozwoju dziecka) obserwuje również funkcjonowanie dziecka i udziela informacji na temat jego rozwoju.

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie. Terapia poprzedzona jest konsultacją i ustaleniem celu (celów) terapii a także kontraktu dotyczącego współpracy.

 

 • Wsparcie rodzicielskie dla rodziców dzieci w procesie terapii SI/SPD w Kuferku

To także rodzaj wsparcia jakie jest wpisane w pracę terapeutyczną z dzieckiem w naszym ośrodku. Wierzymy, że taki rodzaj współpracy jest niezbędny do tego aby dzieci mogły wzrastać i pokonywać trudność. Konsultacje te udzielane są przez inną niż pracująca z dzieckiem terapeutkę.

Częstotliwość ustalana jest indywidualnie, zazwyczaj jednak rodzice zapraszani są min. raz w trakcie 3 miesięcznego procesu terapeutycznego ich dziecka.

 

Wsparcia udzielają:

ELŻBIETA SZMIGIELSKA-NARBUTT (wsparcie udzielane stacjonarnie i on-line)

Jestem pedagożką, psychoterapeutką. Posiadam kwalifikację w zakresie diagnozy i terapii SI i wczesnego wspierania rozwoju dziecka. Ukończyłam kurs na praktyka metody „Kid’s Skills – Dam radę!” i „Jestem z Ciebie dumny!”, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) a także roczne szkolenie nt. pracy psychoterapeutycznej z kobietą w ciąży i z diadą matka-niemowlę. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Wsparcie dla rodziców dzieci  w wieku 0-7 lat.

EDYTA STĘPIEŃ-PAJĄCZKOWSKA (wsparcie udzielane stacjonarnie i on-line)

Jestem psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Jestem także w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich rodzicami. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Wsparcie dla rodziców dzieci w wieku 7- 15 lat.