Dla rodziców

  • Znajdź nas na facebooku

Dla rodziców

  • Konsultacje dla rodziców

Jest to czas i przestrzeń na spotkanie się ze specjalistką dla rodziców potrzebujących:

– wsparcia w budowaniu relacji z dzieckiem,

– rozwiania wątpliwości dotyczących rozwoju dziecka,

– nowych pomysłów na małe i duże problemy,

– przyjrzenia się własnym emocjom.

Jest to rodzaj wsparcia krótkoterminowego, co oznacza, że rodzice mogą skorzystać z konsultacji jednorazowo, np. gdy wydarza się w życiu rodziny coś znaczącego (przeprowadzka, trudna adaptacja dziecka do placówki, narodziny rodzeństwa, choroba w rodzinie itp.) lub też kilkakrotnie, w miarę potrzeb i podjętych działań. Może to wynikać z sytuacji kiedy podczas spotkania, wspólnie ze specjalistką podejmowana jest decyzja o np. spotkaniu się z dzieckiem, wykonaniu dodatkowych badań lub o potrzebie głębszego przyjrzenia się zgłaszanym trudnościom.

 

  • Psychoterapia indywidualna/rodzinna

Ma na celu m.in. pomoc w zrozumieniu trudności w rodzinie, poprawę relacji w rodzinie, wsparcie rodziców w kompetencjach rodzicielskich, pomoc im w zrozumieniu emocji i zachowania dzieci.

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie. Terapia poprzedzona jest konsultacją i ustaleniem celu (celów) terapii a także kontraktu dotyczącego współpracy.

 

  • Wsparcie dla kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym oraz dla mam dzieci 0- 3 r. ż.

Psychoterapeutka towarzyszy kobiecie i pomaga jej w zrozumieniu własnych stanów emocjonalnych czy trudności w przeżywaniu macierzyństwa, a także pomaga w poszukiwaniu rozwiązań. W trakcie konsultacji psychoterapeutka (oraz specjalistka wczesnego rozwoju dziecka) obserwuje również funkcjonowanie dziecka i udziela informacji na temat jego rozwoju.

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie. Terapia poprzedzona jest konsultacją i ustaleniem celu (celów) terapii a także kontraktu dotyczącego współpracy.

 

  • Wsparcie rodzicielskie dla rodziców dzieci w procesie terapii SI/SPD w Kuferku

To także rodzaj wsparcia jakie jest wpisane w pracę terapeutyczną z dzieckiem w naszym ośrodku. Wierzymy, że taki rodzaj współpracy jest niezbędny do tego aby dzieci mogły wzrastać i pokonywać trudność. Konsultacje te udzielane są przez inną niż pracująca z dzieckiem terapeutkę.

Częstotliwość ustalana jest indywidualnie, zazwyczaj jednak rodzice zapraszani są min. raz w trakcie 3 miesięcznego procesu terapeutycznego ich dziecka.

 

Wsparcia udzielają:

ELŻBIETA SZMIGIELSKA-NARBUTT (wsparcie udzielane stacjonarnie i on-line)

Jestem pedagożką specjalną, psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Posiadam kwalifikację w zakresie diagnozy i terapii SI i wczesnego wspierania rozwoju dziecka. Ukończyłam kurs na praktyka metody „Kid’s Skills – Dam radę!” i „Jestem z Ciebie dumny!”, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) a także roczne szkolenie nt. pracy psychoterapeutycznej z kobietą w ciąży i z diadą matka-niemowlę. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Wsparcie dla rodziców dzieci  w wieku 0-7 lat.

MARTA CHROŚCICKA (wsparcie udzielane on-line)

Jestem psycholożką, diagnostką kliniczną i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Pracuję z rodzinami. Pomagam rodzicom zrozumieć emocje ich dzieci, odszukać potrzeby stojące za ich zachowaniami. Wspólnie szukamy nowej perspektywy i pomysłów na trudne sytuacje.

Wsparcie dla rodziców dzieci  w wieku 1-6 lat.

MARTA SZCZUKIEWICZ (wsparcie udzielane on-line)

Jestem psychoterapeutką. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Ukończyłam pięcioletnie szkolenie w Polskim Stowarzyszeniu Psychoanalizy Jungowskiej oraz liczne szkolenia z zakresu prowadzenia procesów terapeutycznych w nurtach: psychodynamicznym, systemowym, poznawczo-behawioralnym, integracyjnym, ericksonowskim oraz terapii przez sztukę. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Wsparcie dla rodziców dzieci w wieku 7- 15 lat.

EDYTA STĘPIEŃ-PAJĄCZKOWSKA (wsparcie udzielane stacjonarnie i on-line)

Jestem psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Jestem także w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich rodzicami.

Wsparcie dla rodziców dzieci w wieku 7- 15 lat.