Psychoterapia

 • Znajdź nas na facebooku

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna dla DOROSŁYCH

Na psychoterapie indywidualną zapraszamy osoby, które:

 • chciałyby lepiej zrozumieć siebie,
 • chciałyby nawiązać bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi,
 • chciałyby spojrzeć na swoje trudności z innej, nowej perspektywy,
 • mają trudności w przeżywaniu smutku, lęku, złości,
 • doświadczają kryzysu życiowego, emocjonalnego,
 • zmagają się z konsekwencjami nieprzeżytej traumy, żałoby,
 • są rodzicami i przeżywają trudności w relacjach z dziećmi.

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie, najczęściej spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają po 50 min.  Terapia poprzedzona jest konsultacją i ustaleniem celu (celów) terapii a także kontraktu dotyczącego współpracy.

Zapisy: e.szmigielska@pracowniakuferek.pl, e.pajaczkowska@pracowniakuferek.pl

więcej: www.psychoterapia-konsultacje.pl

Psychoterapia indywidualna dla MŁODZIEŻY

Obserwowane zmiany w zachowaniu nastolatka lub pojawienie się tzw. zachowań trudnych to często pierwsze zauważalne przez otoczenie symptomy, że młody człowiek potrzebuje pomocy/ wsparcia. Zdarza się, że zanim dziecko/ nastolatek otrzyma profesjonalną pomoc długo pozostaje samo z problemami, których samodzielnie nie jest wstanie rozwiązać.

Tempo dzisiejszego życia i wymagania współczesnego świata przerastają możliwości poznawcze i emocjonalne oraz posiadane przez młodych ludzi umiejętności społeczne.

Często też rozwój fizyczny młodzieży znacznie wyprzedza rozwój emocjonalny, czy psychospołeczny.

Warto poszukać profesjonalnej pomocy jeżeli dziecko/ młody człowiek:

– ma problemy szkolne, rodzinne, zdrowotne

– ma trudności w komunikacji z rodzicami/opiekunami, rówieśnikami

– przejawia zachowania agresywne lub autoagresywne

-ma trudności z poradzeniem sobie z emocjami tj.: złość, lęk, wstyd, poczucie winy

– przeżywa żałobę, stratę

– czuje się osamotniony, gorszy, ma niskie poczucie własnej wartości

– jest nadmiernie pobudzony, ma kłopoty ze snem, zasypianiem, wyciszeniem, skupieniem uwagi

– przeżywa gwałtowne, częste zmiany nastroju

– ma przedłużający się obniżony nastrój

-potrzebuje wsparcia.

Decyzję o rozpoczęciu terapii podejmuje rodzic z dzieckiem po konsultacji (1-3 spotkania) z terapeutą.

Pierwsze spotkanie zawsze jest formą wywiadu z rodzicem, po którym zazwyczaj odbywa się spotkanie z dzieckiem (lub dzieckiem i rodzicem).

Terapia pomaga odróżnić sposób myślenie od przeżywanych emocji, a jednocześnie pozwala dostrzec niezauważalne wcześnie zależności między przekonaniami, a uczuciami. Uczy jak radzić sobie z intensywnymi przeżyciami: jak je rozpoznać, przeżyć i wyrazić. Terapia pozwala lepiej poznać siebie i zrozumieć swoje potrzeby, aby móc je świadomie realizować. Pozwala łagodniej przejść przez trudne życiowe momenty i z nadzieja patrzeć w przyszłość. Daje szansę na pełne, spokojne, szczęśliwe życie.

Zapisy: e.pajaczkowska@pracowniakuferek.pl

 

Praca psychoterapeutyczna z KOBIETĄ W CIĄŻY, w okresie OKOŁOPORODOWYM i DIADĄ MATKA-DZIECKO 0-3 r. ż.

Ten rodzaj wsparcia jest metodą krótkoterminowej pracy z kobieta w ciąży, matką (i/lub ojcem) i z ich dzieckiem od 0 do 3 roku życia.

Celem tej wczesnej interwencji terapeutycznej jest przede wszystkim wzmacnianie więzi między matką, a jej dzieckiem oraz ustalenie:

 • w jaki sposób przeżywa siebie jako matkę matka,
 • jaka narracja towarzyszy jej, gdy opisuje własne niemowlęctwo i dzieciństwo,
 • jakie ma i miała wyobrażenia na temat swojego dziecka,
 • w jaki sposób te doświadczenia przekładają się na jej teraźniejszą relację z dzieckiem.

Z takiego rodzaju wsparcia mogą także skorzystać mamy, którym w wyniku różnych okoliczności może być trudno doświadczać macierzyństwa, co często może być spowodowane:

 • kłopotami w karmieniu piersią,
 • problemami w relacji z ojcem dziecka,
 • lękiem związanym m.in. z utratą niezależności,
 • trudnym porodem i/lub przebiegiem ciąży,
 • wcześniejszymi trudnymi doświadczeniami, jak np. poronienia, traumatyczne porody.

Zdarza się, że matki (i/lub ojcowie) widzą jakieś niepokojące objawy u swojego dziecka, co może być także powodem poszukiwania pomocy u terapeuty. Wtedy pomoc najmłodszym dzieciom (do 3. roku życia) opiera się na pracy z diadą rodzic – dziecko. W trakcie konsultacji z dzieckiem psychoterapeutka i specjalistka wczesnego rozwoju dziecka obserwuje również funkcjonowanie dziecka i udziela informacji na temat jego rozwoju. Zazwyczaj rodzice przezywają niepokój kiedy ich dziecko ma:

 • trudności z jedzeniem,
 • trudności z zasypianiem i ze spaniem,
 • nasilone lęki separacyjne,
 • nadmierne reakcje na słabo wyrażoną stymulację,
 • opóźniony rozwój komunikacji,
 • zachowania lękowe czy agresywne.

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie, zazwyczaj trwa do 5-12 sesji. Terapia poprzedzona jest konsultacją i ustaleniem celu (celów) terapii a także kontraktu dotyczącego współpracy.

Zdarza się, że podczas trwania wsparcia zapada decyzja o podjęciu długoterminowej indywidulanej psychoterapii samego rodzica (psychoterapia dorosłych).

Zapisy: e.szmigielska@pracowniakuferek.pl

więcej: www.psychoterapia-konsultacje.pl

 

Psychoterapia RODZINNA

Ma na celu m.in. pomoc w zrozumieniu trudności w rodzinie, poprawę relacji w rodzinie, wsparcie rodziców w kompetencjach rodzicielskich, pomoc im w zrozumieniu emocji i zachowania dzieci.

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie. Terapia poprzedzona jest konsultacją i ustaleniem celu (celów) terapii a także kontraktu dotyczącego współpracy.

Spotkanie z parą i z rodziną (więcej niż jedna osoba) jest dłuższe i trwa 75 min.

Zapisy: e.szmigielska@pracowniakuferek.pl

więcej: www.psychoterapia-konsultacje.pl