Psychoterapia

  • Znajdź nas na facebooku

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna dla DOROSŁYCH

Na psychoterapie indywidualną zapraszamy osoby, które:

  • chciałyby lepiej zrozumieć siebie,
  • chciałyby nawiązać bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi,
  • chciałyby spojrzeć na swoje trudności z innej, nowej perspektywy,
  • mają trudności w przeżywaniu smutku, lęku, złości,
  • doświadczają kryzysu życiowego, emocjonalnego,
  • zmagają się z konsekwencjami nieprzeżytej traumy, żałoby,
  • są rodzicami i przeżywają trudności w relacjach z dziećmi.

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie, najczęściej spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają po 50 min.  Terapia poprzedzona jest konsultacją i ustaleniem celu (celów) terapii a także kontraktu dotyczącego współpracy.

 

Psychoterapia indywidualna dla MŁODZIEŻY

Obserwowane zmiany w zachowaniu nastolatka lub pojawienie się tzw. zachowań trudnych to często pierwsze zauważalne przez otoczenie symptomy, że młody człowiek potrzebuje pomocy/ wsparcia. Zdarza się, że zanim dziecko/ nastolatek otrzyma profesjonalną pomoc długo pozostaje samo z problemami, których samodzielnie nie jest wstanie rozwiązać.

Tempo dzisiejszego życia i wymagania współczesnego świata przerastają możliwości poznawcze i emocjonalne oraz posiadane przez młodych ludzi umiejętności społeczne.

Często też rozwój fizyczny młodzieży znacznie wyprzedza rozwój emocjonalny, czy psychospołeczny.

Warto poszukać profesjonalnej pomocy jeżeli dziecko/ młody człowiek:

– ma problemy szkolne, rodzinne, zdrowotne

– ma trudności w komunikacji z rodzicami/opiekunami, rówieśnikami

– przejawia zachowania agresywne lub autoagresywne

-ma trudności z poradzeniem sobie z emocjami tj.: złość, lęk, wstyd, poczucie winy

– przeżywa żałobę, stratę

– czuje się osamotniony, gorszy, ma niskie poczucie własnej wartości

– jest nadmiernie pobudzony, ma kłopoty ze snem, zasypianiem, wyciszeniem, skupieniem uwagi

– przeżywa gwałtowne, częste zmiany nastroju

– ma przedłużający się obniżony nastrój

-potrzebuje wsparcia.

Decyzję o rozpoczęciu terapii podejmuje rodzic z dzieckiem po konsultacji (1-3 spotkania) z terapeutą.

Pierwsze spotkanie zawsze jest formą wywiadu z rodzicem, po którym zazwyczaj odbywa się spotkanie z dzieckiem (lub dzieckiem i rodzicem).

Terapia pomaga odróżnić sposób myślenie od przeżywanych emocji, a jednocześnie pozwala dostrzec niezauważalne wcześnie zależności między przekonaniami, a uczuciami. Uczy jak radzić sobie z intensywnymi przeżyciami: jak je rozpoznać, przeżyć i wyrazić. Terapia pozwala lepiej poznać siebie i zrozumieć swoje potrzeby, aby móc je świadomie realizować. Pozwala łagodniej przejść przez trudne życiowe momenty i z nadzieja patrzeć w przyszłość. Daje szansę na pełne, spokojne, szczęśliwe życie.