Marzec2021

  • Znajdź nas na facebooku

O znaczeniu wczesnej diagnozy i wczesnego wsparcia terapeutycznego

Coraz więcej mówi się o roli wczesnej diagnozy/oceny w kontekście SPD (Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego). Cieszy mnie to, ponieważ wczesna, profesjonalna diagnoza pozwala określić czy mamy do czynienia z SPD i ewentualnie czy należy podjąć wczesną i skuteczną interwencję. Wczesna diagnoza może pomóc uniknąć dzieciom z SPD znacznego stresu, codziennego cierpienia wynikającego z doświadczanych trudności sensorycznych….

Więcej