Wrzesień2022

  • Znajdź nas na facebooku

Praca psychoterapeutyczna z kobietą w ciąży, w okresie okołoporodowym i diadą matka-dziecko

Ten rodzaj wsparcia jest metodą krótkoterminowej pracy z kobieta w ciąży, matką (i/lub ojcem) i z ich dzieckiem od 0 do 3 roku życia. Celem tej wczesnej interwencji terapeutycznej jest przede wszystkim wzmacnianie więzi między matką, a jej dzieckiem oraz ustalenie: w jaki sposób przeżywa siebie jako matkę matka, jaka narracja towarzyszy jej, gdy opisuje własne…

Więcej