Intensywny Kuferk...

  • Znajdź nas na facebooku

Intensywny Kuferkowy Program Terapii SI

Intensywny Kuferkowy Program Terapii SI (IKPTSI)

Jego celem jest intensyfikacja działań terapeutycznych w celu poprawy funkcjonowania sensomotorycznego dziecka.

Nasz IKPTSI opiera się na wynikach badań, a także naszych doświadczeniach, które potwierdzają, że intensywne i częste bodźce sensoryczne dostarczane do układu nerwowego przynoszą więcej zmian i są trwalsze. Nasz program zakłada 5 etapów. W połowie cyklu przewidujemy przerwę mającą na celu odpoczynek dla mózgu po intensywnej stymulacji.

  • Diagnoza SPD, ustalenie celów i priorytetów.
  • 3 miesiące intensywnej stymulacji: terapia SI 2-3 razy w tygodniu po 50 min. lub 3-4 razy w tygodniu po 30 min.,
  • Przerwa ustalana indywidualnie od 2 do 4 tygodni,
  • 3 miesiące intensywnej stymulacji: terapia SI 2-3 razy w tygodniu po 50 min., lub 3-4 razy w tygodniu po 30 min.,
  • Re-diagnoza i zakończenie terapii, ewentualnie ustalenie częstotliwości sesji „przypominających”. Najczęściej 1 raz w miesiącu przez 3-6 miesięcy.

Dodatkowo, przewidujemy od 3 do 5 spotkań z rodzicami, w celu omawiania na bieżąco efektów terapeutycznych, monitorowanie funkcjonowania dziecka w środowisku domowym i przedszkolnym/szkolnym, wprowadzania strategii terapeutycznych oraz edukacji i wsparcia.

Ceny pakietów (cena nie obejmuje diagnozy SPD):

  • Terapia 3×50 min. w tygodniu; koszt 1000 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym oszczędzasz 480 zł), plus 80 zł za spotkanie z rodzicem (oszczędzasz 10 zł za każde spotkanie).
  • Terapia 4×30 min. w tygodniu; koszt 840 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym oszczędzasz 240 zł), plus 80 zł za spotkanie z rodzicem (oszczędzasz 10 zł za każde spotkanie).
  • Terapia 3×30 min. w tygodniu; koszt 630 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym oszczędzasz 180 zł) plus 80 zł za spotkanie z rodzicem (oszczędzasz 10 zł za każde spotkanie).
  • Terapia 2×50 min w tygodniu; koszt  720 zł miesięcznie, plus 80 zł za spotkanie z rodzicem (oszczędzasz 10 zł za każde spotkanie).