Uncategorized

  • Znajdź nas na facebooku

Grupa terapeutyczna dla dzieci

Są to spotkania terapeutyczne z wykorzystaniem terapii zabawą i terapii w piaskownicy.

Cel spotkań: rozwijanie integracji emocjonalnej, wspomaganie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwój kreatywności, otwartości, redukcja napięć, wsparcie rozwoju społecznego.

Wskazania: trudności emocjonalne, trudności w funkcjonowaniu i komunikacji w grupie, niskie poczucie własnej wartości, napięcie psychofizyczne, wycofanie, nadmierna aktywność, nieśmiałość, zachowania agresywne, trudności w nauce.

Jest to  także forma wsparcia dla dzieci, które z różnych powodów mają wskazania do tzw. treningów umiejętności społecznych  (TUS) czy treningów umiejętności komunikacyjnych (TUK).

Nasza grupa terapeutyczna to 14 spotkań grupowych i dwa spotkania z rodzicami (początek i koniec), w grupach wiekowych 6 – 10 lat, po 4 osoby w grupie.

Spotkania prowadzone są przez doświadczonego psychologa i psychoterapeutę dziecięcego.

Zapisy i informacje: Marta Szczukiewicz nr tel. 882724 679

Comments are closed.