Co w kuferku piszczy

  • Znajdź nas na facebooku

Program „Każde dziecko jest zdolne”

Często trafiają do nas dzieci z rożnymi „diagnozami”. My same także, przypatrujemy się dzieciom, patrzymy na ich umiejętności, potrzeby, dokonujemy ocen rozwoju itp. Wiemy jak ważna jest praca, stymulacja i terapia. Nie chcemy jednak nadmiernie skupiać się na słabych, deficytowych stronach rozwoju dziecka.

Nasz program opiera się na dwóch filarach:

  1. założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą terapeuty jest odnaleźć talenty, pasje i jego mocne strony. Mogą to być zdolności matematyczne, fascynacja światem zwierząt,  doskonała pamięć wzrokowa czy bycie ekspertem na temat pociągów.
  2. na wynikach badań, które wykazały, że objawy SPD występowały zdecydowanie częściej u dzieci, które ocenione były jako dzieci zdolne (utalentowane, z wysoką inteligencją i umiejętnościami)*

Nasz program „Każde dziecko zdolne” zakłada określenie mocnych stron, a następnie rozwijanie ich tak, aby stały się one „podporą” w dalszym rozwoju dziecka. Z doświadczenia wiemy, że naszym dzieciom często towarzyszy nieharmonijny rozwój, dlatego w nasz program włączamy także stymulację rozwoju przez wyrównywanie deficytów (wykorzystując wiedzę z rożnych metod terapeutycznych).

Program ustalany jest indywidualnie, po spotkaniu z dzieckiem (dwa spotkania) i rodzicami.

Zapraszamy do udziału dzieci w wieku 5-9 lat.

Zajęcia prowadzone są indywidualne, przez Katarzynę Galas (pedagożkę, terapeutkę SI i pedagogiczną),  odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min.

Zapisy tylko drogą mailową:

k.galas@pracowniakuferek.pl

W treści prosimy podać wiek dziecka i numer telefonu kontaktowego.

* Badanie pilotażowe w STAR INSTYTUT, wykazało, że aż 35% dzieci z populacji dzieci uzdolnionych (próba badanych n=550) wykazywało cechy SPD.

Comments are closed.