Co w kuferku piszczy

  • Znajdź nas na facebooku

II edycja STAŻU DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA TERAPEUTEK SI

Serdecznie zapraszamy na kolejną, II edycję STAŻU DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA TERAPEUTEK_TÓW SI
Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie i gratulujemy wszystkim terapeutkom, które uczestniczyły w ostatniej edycji naszego stażu.
Staż jest to propozycja dla terapeutek_ów SI, które_rzy chcą poszerzyć swoją wiedze i nabyć nowe doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi z SPD (Zaburzeniem Przetwarzania Sensorycznego).
Będzie to czas, podczas którego terapeutka_ta na stażu:
– dowie się jak wygląda Kuferkowy Model Terapii dla dzieci z SPD tj. holistyczny model pomocy dla dzieci z Zaburzeniem Przetwarzania Sensorycznego,
– zapozna się z Arkuszem Obserwacji pod kątem SPD młodszych (do 3 r. ż.) i starszych dzieci,
– poszerzy wiedzę o całościowe spojrzenie na trudności rozwojowe dzieci z uwzględnieniem wzorców zachowań, interakcji i doświadczeń dziecka, jego mocnych i słabych stron, a także innych obszarów/kontekstów mających wpływ na funkcjonowanie dziecka i jego rodziny,
– dowie się jak różnicować Zaburzenie Przetwarzania Sensorycznego od innych trudności czy zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci,
– dowie się w jaki sposób zbierać historię rozwojową podczas wywiadu z rodzicami, stawiać hipotezy diagnostyczne, wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji, ustalać cele terapeutyczne i plan interwencji terapeutycznej z uwzględnieniem strategii terapeutycznych dla rodziców,
– będzie mieć możliwość korzystania z doświadczenia całego zespołu oraz prowadzącej staż (indywidualne spotkania),
– zobaczy jak prowadzimy w Kuferku terapię dzieci w różnym wieku, będzie mieć możliwość przeprowadzenia aktywności sensomotorycznych podczas sesji,
– będzie obserwować procesy diagnostyczne (młodszego i/lub starszego dziecka) i mieć możliwość omawiania ich z osobą diagnozującą.
Czas trwania stażu uzależniamy od potrzeb jego uczestniczek_ów (10-20 godzin, w tym min. 3 godziny teoretyczno-szkoleniowe).
Po zakończeniu stażu jego uczestniczki_cy otrzymają zaświadczenie o jego odbyciu, możliwość korzystania z Arkusza Obserwacji pod kątem SPD, jak również możliwość dalszej współpracy.
Koszt : 20 zł godzina.
Jeśli jesteś zainteresowana_y zapraszamy do wysłania zgłoszenia na adres: pkuferek@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 11 grudnia 2022 r.
 
W zgłoszeniu prosimy o:
– imię i nazwisko,
– informację o wykształceniu, wykonywanym zawodzie, doświadczeniu,
– datę, miejsce (studia podyplomowe/kurs), otrzymania kwalifikacji z metody SI; kto prowadził szkolenie/studia; jaka była forma szkolenia (on-line, stacjonarnie, hybrydowo),
– odpowiedzi na pytania: dlaczego chcesz wziąć udział w naszym stażu? Czego po nim oczekujesz?

Comments are closed.