Cennik

  • Znajdź nas na facebooku

Cennik

Ceny zawierają podatek VAT

Diagnoza

Pedagogiczna

 

3 spotkania
po ok. 60 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie)
460 zł,  możliwość wydania pisemnej opinii 120 zł

 

Neurologopedyczna

 

Wywiad, obserwacja dziecka na jednym/dwóch 45 min. spotkaniach, omówienie, pisemna diagnoza
450 zł/560 zł

 

Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego (SPD)

 

4-5 spotkań
po ok. 60 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie, pisemna opinia)
590 zł

 

Terapii Ręki

 

2-3 spotkania,
120 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie)
360 zł,  możliwość wydania pisemnej opinii 120 zł

 

Konsultacje dla rodziców

 

60 min. 140 zł
90 min. 190 zł
60 min. 120 zł dla rodziców dzieci objętych terapią w Kuferku

 

Bilans Rozwojowy (dzieci 1-3 lata)

 

105 min 250 zł
(wywiad, obserwacja dziecka, omówienie)

 

Ocena rozwoju dziecka

 

60 min. 120 zł (wywiad)
kolejne spotkania 50 min. 120 zł (obserwacja dziecka, omówienie wyników)
możliwość wydania pisemnej opinii po min. dwóch spotkaniach z dzieckiem (koszt opinii 120 zł)

 

Konsultacje  telefoniczne (po uzgodnieniu terminu)

 

30-60min.
65-140 zł

Terapia – zajęcia indywidualne

 Integracja sensoryczna/Kuferkowy Model Terapii dla dzieci z SPD 1-2 razy w tygodniu
50min.
120 zł- pon-pt; 130 zł- w soboty
Psychoterapia (u psychoterapeutki w trakcie szkolenia)
50min.
120 zł
Terapia pedagogiczna
50 min.
120 zł
Terapia ręki
50 min.
120 zł
Program „Każde dziecko jest zdolne”
50 min.
130 zł
Terapia logopedyczna
30 min.
50 min.
70 zł
120 zł

Wydanie opinii o dziecku min. po dwóch spotkaniach obserwacyjnych /zaświadczenia/zaleceń do pracy w placówkach

120 zł

Pojedyncze sesje/ sesje „przypominające”

140 zł

 

 

Obserwacja dziecka w placówce

Cena cyklu:

450 zł

Cena obejmuje:

Spotkanie wstępne / wywiad z rodzicami (60 min.)

Obserwacja dziecka w placówce – w czasie zajęć kierowanych i zabawy swobodnej (90 min.)

Omówienie obserwacji z rodzicami oraz przekazanie zaleceń (60 min.)

Intensywny Kuferkowy Program Terapii dla dzieci z SPD (ceny obowiązujące do 31 .08. 2021)

  • Terapia 3×50 min. w tygodniu; koszt 1164 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym cena za pojedyńczą sesję to 97 zł), 97 zł za spotkanie z rodzicem (50 min)
  • Terapia 4×30 min. w tygodniu; koszt 944 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym cena za pojedyńczą sesję  to 59 zł), plus 97 zł za spotkanie z rodzicem (50 min.)
  • Terapia 3×30 min. w tygodniu; koszt 708 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym cena za pojedyńczą sesję to 59 zł) plus 97 zł za spotkanie z rodzicem (50 min.)