Cennik

  • Znajdź nas na facebooku

Cennik

Ceny zawierają podatek VAT

Diagnoza

Psychoterapeutyczna
3 spotkania
po ok. 60 min.
400 zł (ze względu na sytuację pandemiczną – zawieszona)

 

Pedagogiczna

 

3 spotkania
po ok. 60 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie)
380 zł,  możliwość wydania pisemnej opinii 108 zł

 

Logopedyczna

 

2-3 spotkania, po ok. 45 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie, pisemna diagnoza)
200 zł/300 zł

 

Zaburzenia Przetwarzania Sensorcznego (SPD)

 

4-5 spotkań
po ok. 60 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie, pisemna opinia)
540 zł

 

Terapii Ręki

 

2-3 spotkania,
120 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie)
216 zł,  możliwość wydania pisemnej opinii 108 zł

 

Konsultacje dla rodziców

 

60 min. 140 zł
90 min. 190 zł
60 min. 108 zł dla rodziców dzieci objętych terapią w Kuferku

 

Bilans Rozwojowy (dzieci 1-3 lata)

 

105 min 200 zł
(wywiad, obserwacja dziecka, omówienie)

 

Ocena rozwoju dziecka

 

60 min. 140 zł (wywiad)
kolejne spotkania 50 min. 120 zł (obserwacja dziecka, omówienie wyników)
możliwość wydania pisemnej opinii po min. dwóch spotkaniach z dzieckiem 40 zł

 

Konsultacje  telofoniczne (po uzgodnieniu terminu)

 

30-60min.
65-140 zł

Terapia – zajęcia indywidualne

 Integracja sensoryczna/Kuferkowy Model Terapii dla dzieci z SPD 1-2 razy w tygodniu
50min.
108 zł- pon-pt; 118 zł- w soboty
Psychoterapia
50min.
130 zł
Terapia pedagogiczna
50 min.
108 zł
Ortoptyka
30 min.
65 zł
Terapia ręki
50 min.
108 zł
Program „Każde dziecko jest zdolne”
50 min.
108 zł
Terapia logopedyczna
30 min.
45 min.
50 min.
60 zł
90 zł
100 zł

Wydanie opinii o dziecku/zaświadczenia/zaleceń do pracy w placówkach

108 zł

Pojedyncze sesje/ sesje „przypominające”

140 zł

 

 

Obserwacja dziecka w placówce

Cena cyklu:

540 zł

Cena dla klientów Pracowni Kuferek:

550 zł

Cena obejmuje:

Spotkanie wstępne / wywiad z rodzicami (60 min.)

Obserwacja dziecka w placówce – w czasie zajęć kierowanych i zabawy swobodnej (do 12o min.)

Omówienie obserwacji z rodzicami oraz przekazanie zaleceń (60 min.)

Intensywny Kuferkowy Program Terapii dla dzieci z SPD

  • Terapia 3×50 min. w tygodniu; koszt 1164 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym cena za pojedyńczą sesję to 97 zł), 97 zł za spotkanie z rodzicem (50 min)
  • Terapia 4×30 min. w tygodniu; koszt 944 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym cena za pojedyńczą sesję  to 59 zł), plus 97 zł za spotkanie z rodzicem (50 min.)
  • Terapia 3×30 min. w tygodniu; koszt 708 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym cena za pojedyńczą sesję to 59 zł) plus 97 zł za spotkanie z rodzicem (50 min.)