Cennik

  • Znajdź nas na facebooku

Cennik

Diagnoza

Psychoterapeutyczna
3 spotkania
po ok. 60 min.
400 zł

 

Pedagogiczna

 

3 spotkania
po ok. 60 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie)
380 zł,  w tym wydanie opinii (cena zawiera podatek VAT)

 

Logopedyczna

 

2-3 spotkania, po ok. 45 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie, pisemna diagnoza)
200 zł

 

Zaburzenia Przetwarzania Sensorcznego (SPD)

 

4-5 spotkań
po ok. 60 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie, pisemna opinia)
500 zł (cena zawiera podatek VAT)

 

Terapii Ręki

 

2-3 spotkania,
120 min. (wywiad, obserwacja dziecka, omówienie)
270 zł w tym wydanie opinii (cena zawiera podatek VAT)

 

Konsultacje indywidualne/konsultacje dla rodziców (cena zawiera podatek VAT)

60 min.
140 zł
dla rodziców dzieci objętych terapią w Kuferku – 108 zł

 

Bilans rozwojowy

 

80 min.
180 zł (cena zawiera podatek VAT)

 

Konsultacje  telofoniczne (po uzgodnieniu terminu)

 

30-60min.
65-140 zł (cena zawiera podatek VAT)

Terapia – zajęcia indywidualne

 Integracja sensoryczna/Kuferkowy Model Terapii dla dzieci z SPD
50min.
108 zł- pon-pt; 118 zł- w soboty (cena zawiera podatek VAT)
Psychoterapia
45 – 50min.
130 zł
Terapia pedagogiczna
50 min.
108 zł (cena zawiera podatek VAT)
Ortoptyka
30 min.
65 zł (cena zawiera podatek VAT)
Terapia ręki
50 min.
108 zł (cena zawiera podatek VAT)
Program „Każde dziecko jest zdolne”
50 min.
108 zł (cena zawiera podatek VAT)
Terapia logopedyczna
30 min.
45 min.
50 min.
60 zł
90 zł
100 zł

Wydanie opinii o dziecku/zaświadczenia/zaleceń do pracy w placówkach

108 zł (cena zawiera podatek VAT)

Pojedyncze sesje/ sesje „przypominające”

140 zł (cena zawiera podatek VAT)

 

 

Obserwacja dziecka w placówce

Cena cyklu (cena zawiera podatek VAT):

580 zł

Cena dla klientów Pracowni Kuferek:

550 zł

Cena obejmuje:

Spotkanie wstępne / wywiad z rodzicami (60 min.)

Obserwacja dziecka w placówce – w czasie zajęć kierowanych i zabawy swobodnej (do 12o min.)

Omówienie obserwacji z rodzicami oraz przekazanie zaleceń (60 min.)

Intensywny Kuferkowy Program Terapii dla dzieci z SPD (cena uwzglednia podatek VAT 8%)

  • Terapia 3×50 min. w tygodniu; koszt 1164 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym cena za pojedyńczą sesję to 97 zł), 97 zł za spotkanie z rodzicem (50 min)
  • Terapia 4×30 min. w tygodniu; koszt 944 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym cena za pojedyńczą sesję  to 59 zł), plus 97 zł za spotkanie z rodzicem (50 min.)
  • Terapia 3×30 min. w tygodniu; koszt 708 zł miesięcznie (przy cyklu 6-cio miesięcznym cena za pojedyńczą sesję to 59 zł) plus 97 zł za spotkanie z rodzicem (50 min.)