Co w kuferku piszczy

  • Znajdź nas na facebooku

„NaMigi” nauka gestów migania dla maluchów

„NaMigi” są to proste gesty dobrane do najpopularniejszych słów używanych w codziennych sytuacjach w kontakcie z małym dzieckiem. Ich stosowanie wpływa na poprawę obustronnego kontaktu (rodzic-dziecko), rozwój językowy, emocjonalny i ruchowy niemowlaka. Przede wszystkim jednak, używanie gestów pomaga w zbudowaniu głębokiej, bezpiecznej więzi między rodzicem a dzieckiem. Za ich pomocą dziecko może „powiedzieć”, że np. chce jeść, pić, cieszy się, bo widzi psa czy lalkę, a rodzic zareagować, zrozumieć czy odpowiedzieć na potrzebę swojego dziecka.

Gesty bazują na podstawowych znakach polskiego języka migowego, a także własnych doświadczeniach w pracy z małymi dziećmi naszej terapeutki.

Zapisy i informacje: Elżbieta Szmigielska-Narbutt nr tel. 723 862 288

Comments are closed.