Co w kuferku piszczy

  • Znajdź nas na facebooku

II Edycja Stażu DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję STAŻU DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA TERAPEUTEK_TÓW SI

Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie i gratulujemy wszystkim terapeutkom, które uczestniczyły w naszym ostatniej edycji.

Staż jest to propozycja dla terapeutek SI, które chcą poszerzyć swoją wiedze i nabyć nowe doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi z SPD (Zaburzeniem Przetwarzania Sensorycznego).

Będzie to czas, podczas którego terapeutka_ta na stażu:

– dowie się jak wygląda Kuferkowy Model Terapii dla dzieci z SPD tj. holistyczny model pomocy dla dzieci z Zaburzeniem Przetwarzania Sensorycznego,

– zapozna się z Arkuszem Obserwacji pod kątem SPD młodszych (do 3 r. ż.) i starszych dzieci,

– poszerzy wiedzę o całościowe spojrzenie na trudności rozwojowe dzieci z uwzględnieniem wzorców zachowań, interakcji i doświadczeń dziecka, jego mocnych i słabych stron, a także innych obszarów/kontekstów mających wpływ na funkcjonowanie dziecka i jego rodziny,

– dowie się jak różnicować Zaburzenie Przetwarzania Sensorycznego od innych trudności czy zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci,

– dowie się w jaki sposób zbierać historię rozwojową podczas wywiadu z rodzicami, stawiać hipotezy diagnostyczne, wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji, ustalać cele terapeutyczne i plan interwencji terapeutycznej z uwzględnieniem strategii terapeutycznych dla rodziców,

– będzie mieć możliwość korzystania z doświadczenia całego zespołu oraz prowadzącej staż (indywidualne spotkania),

– zobaczy jak prowadzimy w Kuferku terapię dzieci w różnym wieku, będzie mieć możliwość przeprowadzenia aktywności sensomotorycznych podczas sesji,

– będzie obserwować procesy diagnostyczne (młodszego i/lub starszego dziecka) i mieć możliwość omawiania ich z osobą diagnozującą.

Czas trwania stażu uzależniamy od potrzeb jego uczestniczek (10-20 godzin, w tym min. 3 godziny teoretyczno-szkoleniowe).

Po zakończeniu stażu jego uczestniczki_cy otrzymają zaświadczenie o jego odbyciu, możliwość używania Arkusza Obserwacji pod katem SPD jak również możliwość dalszej współpracy.

Koszt : 20 zł godzina

Na zgłoszenia czekamy do 11 grudnia 2022 r.

Jeśli jesteś zainteresowana_y zapraszamy do wysłania zgłoszenia na adres pkuferek@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy o:

– imię i nazwisko,

– informację o wykształceniu, wykonywanym zawodzie, doświadczeniu,

– datę, miejsce (studia podyplomowe/kurs), otrzymania kwalifikacji z metody SI; kto prowadził szkolenie/studia; jaka była forma szkolenia (on-line, stacjonarnie, hybrydowo),

– odpowiedzi na pytania: dlaczego chcesz wziąć udział w naszym stażu? Czego po nim oczekujesz?

A więcej o Kuferkowym Modelu Terapii dla dzieci z SPD przeczytacie m.in. tu:

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję STAŻU DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA TERAPEUTEK_TÓW SI

Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie i gratulujemy wszystkim terapeutkom, które uczestniczyły w naszym ostatniej edycji.

Staż jest to propozycja dla terapeutek SI, które chcą poszerzyć swoją wiedze i nabyć nowe doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi z SPD (Zaburzeniem Przetwarzania Sensorycznego).

 

Będzie to czas, podczas którego terapeutka_ta na stażu:

– dowie się jak wygląda Kuferkowy Model Terapii dla dzieci z SPD tj. holistyczny model pomocy dla dzieci z Zaburzeniem Przetwarzania Sensorycznego,

– zapozna się z Arkuszem Obserwacji pod kątem SPD młodszych (do 3 r. ż.) i starszych dzieci,

– poszerzy wiedzę o całościowe spojrzenie na trudności rozwojowe dzieci z uwzględnieniem wzorców zachowań, interakcji i doświadczeń dziecka, jego mocnych i słabych stron, a także innych obszarów/kontekstów mających wpływ na funkcjonowanie dziecka i jego rodziny,

– dowie się jak różnicować Zaburzenie Przetwarzania Sensorycznego od innych trudności czy zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci,

– dowie się w jaki sposób zbierać historię rozwojową podczas wywiadu z rodzicami, stawiać hipotezy diagnostyczne, wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji, ustalać cele terapeutyczne i plan interwencji terapeutycznej z uwzględnieniem strategii terapeutycznych dla rodziców,

– będzie mieć możliwość korzystania z doświadczenia całego zespołu oraz prowadzącej staż (indywidualne spotkania),

– zobaczy jak prowadzimy w Kuferku terapię dzieci w różnym wieku, będzie mieć możliwość przeprowadzenia aktywności sensomotorycznych podczas sesji,

– będzie obserwować procesy diagnostyczne (młodszego i/lub starszego dziecka) i mieć możliwość omawiania ich z osobą diagnozującą.

 

Czas trwania stażu uzależniamy od potrzeb jego uczestniczek (10-20 godzin, w tym min. 3 godziny teoretyczno-szkoleniowe).

Po zakończeniu stażu jego uczestniczki_cy otrzymają zaświadczenie o jego odbyciu, możliwość używania Arkusza Obserwacji pod katem SPD jak również możliwość dalszej współpracy. Koszt : 20 zł godzina

Jeśli jesteś zainteresowana_y zapraszamy do wysłania zgłoszenia na adres pkuferek@gmail.com

Na zgłoszenia czekamy do 11 grudnia 2022 r.

Zapraszamy serdecznie!

W zgłoszeniu prosimy o podanie:

– imię i nazwisko,

– informację o wykształceniu, wykonywanym zawodzie, doświadczeniu,

– datę, miejsce (studia podyplomowe/kurs), otrzymania kwalifikacji z metody SI; kto prowadził szkolenie/studia; jaka była forma szkolenia (on-line, stacjonarnie, hybrydowo),

– odpowiedzi na pytania: dlaczego chcesz wziąć udział w naszym stażu? Czego po nim oczekujesz?

A więcej o Kuferkowym Modelu Terapii dla dzieci z SPD przeczytacie m.in. tu:

terapiaspecjalna.pl/artykul/propozycja-kompleksowej-pomocy-dzieciom-z-zaburzeniem-przetwarzania-sensorycznego-spd-kuferkowy-model-terapeutyczny

Lub tu:

Kuferkowy Model Terapeutyczny dla Dzieci z SPD „Więcej niż SI”

 

 

 

 

Comments are closed.