Co w kuferku piszczy

 • Znajdź nas na facebooku

Praca psychoterapeutyczna z kobietą w ciąży, w okresie okołoporodowym i diadą matka-dziecko

Ten rodzaj wsparcia jest metodą krótkoterminowej pracy z kobieta w ciąży, matką (i/lub ojcem) i z ich dzieckiem od 0 do 3 roku życia.

Celem tej wczesnej interwencji terapeutycznej jest przede wszystkim wzmacnianie więzi między matką, a jej dzieckiem oraz ustalenie:

 • w jaki sposób przeżywa siebie jako matkę matka,
 • jaka narracja towarzyszy jej, gdy opisuje własne niemowlęctwo i dzieciństwo,
 • jakie ma i miała wyobrażenia na temat swojego dziecka,
 • w jaki sposób te doświadczenia przekładają się na jej teraźniejszą relację z dzieckiem.

Z takiego rodzaju wsparcia mogą także skorzystać mamy, którym w wyniku różnych okoliczności może być trudno doświadczać macierzyństwa, co często może być spowodowane:

 • kłopotami w karmieniu piersią,
 • problemami w relacji z ojcem dziecka,
 • lękiem związanym m.in. z utratą niezależności,
 • trudnym porodem i/lub przebiegiem ciąży,
 • wcześniejszymi trudnymi doświadczeniami, jak np. poronienia, traumatyczne porody.

Zdarza się, że matki (i/lub ojcowie) widzą jakieś niepokojące objawy u swojego dziecka, co może być także powodem poszukiwania pomocy u terapeuty. Wtedy pomoc najmłodszym dzieciom (do 3. roku życia) opiera się na pracy z diadą rodzic – dziecko. W trakcie konsultacji z dzieckiem psychoterapeutka i specjalistka wczesnego rozwoju dziecka obserwuje również funkcjonowanie dziecka i udziela informacji na temat jego rozwoju. Zazwyczaj rodzice przezywają niepokój kiedy ich dziecko ma:

 • trudności z jedzeniem,
 • trudności z zasypianiem i ze spaniem,
 • nasilone lęki separacyjne,
 • nadmierne reakcje na słabo wyrażoną stymulację,
 • opóźniony rozwój komunikacji,
 • zachowania lękowe czy agresywne.

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie, zazwyczaj trwa do 5-12 sesji. Terapia poprzedzona jest konsultacją i ustaleniem celu (celów) terapii a także kontraktu dotyczącego współpracy.

Zdarza się, że podczas trwania wsparcia zapada decyzja o podjęciu długoterminowej indywidulanej psychoterapii samego rodzica (psychoterapia dorosłych).

Wsparcia udziela Elżbieta Szmigielska-Narbutt

Zapraszamy do zapisów droga mailową:

e.szmigielska@pracowniakuferek.pl

Comments are closed.