Co w kuferku piszczy

 • Znajdź nas na facebooku

Ponowne otwarcie KUFERKA 11.05.20 r. i nowe procedury w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

ze względu na zgodę Ministerstwa Zdrowa na wznowienie rehabilitacji, a także potrzebę stacjonarnego wsparcia naszych małych Klientów, otwieramy ponownie KUFEREK od 11 maja 2020 r. Oczywiście, nadal będziemy pracować on-line z dziećmi, które są w stanie korzystać i czerpać z tej formy pomocy. Wprowadzamy natomiast nowe procedury i dlatego zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Gdybyście potrzebowali Państwo więcej informacji, jesteśmy dostępne pod telefonami.


         Procedury przyjmowania Klientów w Pracowni Kuferek w związku z COVID-19

 1. Jak zawsze zapraszamy tylko zdrowe dzieci, ale obecnie prosimy zwracać szczególną uwagę na wszelkie objawy złego samopoczucia i odwoływać wizyty jeśli mają Państwo wątpliwości co do ich stanu zdrowia.
 2. Zaraz po wejściu do Kuferka obowiązuje dezynfekcja rąk zarówno dzieci, jak i ich opiekunów.
 3. Na salę można wejść tylko w ochraniaczach na buty.
 4. Jeśli dziecko ma katar sienny, prosimy o taką informację od lekarza.
 5. Niestety, poczekalnia nie będzie dostępna dla rodziców i dzieci. Jednocześnie w Kuferku nie będzie mogło przebywać więcej niż 5 osób, dlatego prosimy nie przyprowadzać rodzeństwa naszych Klientów.
 6. Rodzic lub prawny opiekun będzie zobowiązany do podpisana nowego oświadczenia związanego z zagrożeniem z powodu Covid-19.

Terapia:

 1. Zapraszamy dzieci i rodziców na konkretną godzinę, nie będzie możliwości czekania na zajęcia pod salą.
 2. Po zakończeniu zajęć prosimy o jak najszybsze opuszczenie Kuferka.
 3. Na salę zapraszamy tylko dziecko i ewentualnie jednego opiekuna.
 4. Po każdym spotkaniu czas na dezynfekcję i wywietrzenie pomieszczenia.
 5. Ustalamy nowy grafik spotkań, tak, aby zminimalizować możliwość kontaktów między Klientami.

Przygotowanie KUFERKA:

 1. Usunęłyśmy z Kuferka wszystkie miękkie zabawki , których nie możemy wyprać
  czy szybko zdezynfekować. Pozostałe są prane i czyszczone po każdym użyciu.
 2. Zrezygnowałyśmy z używania wspólnych mas i faktur do stymulacji dotykowych.
  Dla każdego dziecka będziemy przygotowywać domowe masy, do jednorazowego użytku.
 3. Wszystkie huśtawki i sprzęty będą dezynfekowane po ich użyciu w trakcie przerwy między zajęciami.
 4. Cały czas do dyspozycji Klientów będzie wystawiony płyn antybakteryjny, chusteczki, rękawiczki, ochraniacze na buty.

Wskazówki dla rodziców – przygotowanie dzieci:

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem w domu na temat zmian, jakie nastąpią w Kuferku:

 1. Opowiedz, że zaraz po przyjściu do Kuferka musicie założyć ochraniacze na buty, umyć ręce i od razu wejść do sali z terapeutką.
 2. Wytłumacz, dlaczego nie będzie mogło bawić się w poczekalni, dlaczego nie będzie
  w niej ulubionych zabawek, pluszaków czy książeczek.
 3. Ustal, że zaraz po zajęciach będzie musiało umyć ręce i jak najszybciej pójść do domu.
 4. Przygotuj je, że panie będą w przyłbicach lub maseczkach, że nie będą się przytulać. Powiedz mu z jakiego powodu.
 5. Przećwiczcie prawidłowe mycie rąk, kichanie w łokieć.
 6. Przynieście ze sobą wodę we własnym bidonie.

WZRÓR OŚWIADCZENIA DLA RODZICOW I PRAWYCH OPIEKUNÓW:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka w działaniach realizowanych na terenie Pracowni Kuferek (terapia, diagnoza, konsultacja, obserwacja) i jestem świadomy/a ryzyka narażenia siebie i dziecka na styczność z wirusem SARS-CoV-2 w Pracowni Kuferek lub w drodze do niej (np. komunikacja miejska, ciągi komunikacyjne).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Procedurami przyjmowania Klientów w Pracowni Kuferek w związku z COVID-19.

………………………………………………………………………………………………………………………

Data, czytelny podpis prawnych opiekunów lub w imieniu obojga

 

 

 

 

Comments are closed.