Co w kuferku piszczy

  • Znajdź nas na facebooku

Bilans rozwojowy dla dzieci 1-3 lata

Rodzice małych dzieci czasem doświadczają chwil niepokoju czy niepewności. Czasem martwi ich zachowanie dziecka, a czasem potrzebują porozmawiać ze specjalistą czy upewnić się co do własnych odczuć, działań. Bywa także, że inna osoba (np. pracujący z dzieckiem logopeda, opiekunka ze żłobka) zaleci konsultację ze względu na niepokojące sygnały.

Nasz bilans rozwojowy to badanie przesiewowe, co oznacza, że jest rodzajem obserwacji krótkiej, zazwyczaj nastawionej na szybką ocenę rozwoju dziecka lub ukierunkowaną na określoną trudność np. opóźnienie w rozwoju mowy i komunikacji.  Jest to spotkanie ze specjalistką, która na co dzień pracuje z małymi dziećmi. Przeznaczona jest dla rodziców i ich dzieci w wieku 1-3 lata.

W czasie jej trwania otrzymujecie:

– informacje nt. poziomu rozwoju dziecka (rozwój mowy, sensomotoryczny, poznawczy)

– zalecenia i propozycje zabaw rozwijających

– możliwość rozwiania wątpliwości w rozmowie ze specjalistką

– ewentualne wskazania do dalszej diagnostyki

Dodatkowo, o ile zaistnieje taka potrzeba, rodzice dzieci w wieku 16-30 miesięcy będą mogli wypełnić M-CHAT-R/F, narzędzie, które służy monitorowaniu rozwoju dziecka i wykrywaniu zaburzeń rozwoju umiejętności społecznych i komunikacji.

Przebieg „Bilansu” to: pierwsze spotkanie na wywiad z rodzicem/rodzicami bez obecności dziecka (możliwość odbycia rozmowy telefonicznie) ok. 30 min.; spotkanie obserwacyjne z dzieckiem w gabinecie ok. 45 min.; spotkanie podsumowujące obserwacje z rodzicami bez obecności dziecka (możliwość odbycia rozmowy telefonicznie) ok. 30 min. W sumie 105 min.

Może się zdarzyć, że podczas „Bilansu” specjalistka wspólnie rodzicem podejmą decyzje o potrzebie dalszej diagnostyki funkcjonowania dziecka. W takim przypadku zazwyczaj umawiane zostają dalsze wizyty (na obserwacje dziecka oraz na pełny wywiad z rodzicem). Istnieje wtedy możliwość wystawienia pisemnej opinii po obserwacji dziecka.

 

Comments are closed.