Co w kuferku piszczy

  • Znajdź nas na facebooku

Artykuł pt. Propozycja kompleksowej pomocy dzieciom z Zaburzeniem Przetwarzania Sensorycznego (SPD) – Kuferkowy Model Terapeutyczny

Zostałam poproszona przez Czasopismo Terapia Specjalna do napisania o Zaburzeniu Przetwarzania Sensorycznego (SPD), ale także o Kuferkowym Modelu Terapii dla dzieci z SPD „więcej niż SI” :)))))

Cieszę się, że wiedza o SPD może dotrzeć do secjalistów pracujących z dziećmi, ale  przede wszystkim, że Kuferkowy Model Terapii dla dzieci z SPD został doceniony:)

Artykuł dostępny tu:

terapiaspecjalna.pl/artykul/propozycja-kompleksowej-pomocy-dzieciom-z-zaburzeniem-przetwarzania-sensorycznego-spd-kuferkowy-model-terapeutyczny

Comments are closed.