Co w kuferku piszczy

  • Znajdź nas na facebooku

Co wyróżnia Kuferkowe diagnozy SPD?

Diagnoza dzieci starszych, od 3 r. ż.

Wykonywana w Pracowni Kuferek „Ocena pod kątem Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego (SPD)” jest badaniem kluczowym dla ewentualnych dalszych działań terapeutycznych czy wspierających. Jest badaniem kompleksowym, dlatego że w procesie diagnostycznym dziecka uwzględniamy nie tylko ocenę umiejętności związanych z procesami przetwarzania sensorycznego*, ale przede wszystkim ocenę umiejętności związanych z regulacją emocji, stanu pobudzenia, zachowania, z komunikacją, zabawą i uwagą. Podczas jej trwania bierzemy pod uwagę także umiejętności adaptacyjne dziecka oraz jego mocne strony, zasoby i umiejętności dbania o siebie, korzystania z pomocy. W stosunku do klasycznej diagnozy SI są dodatkowe, ale i znaczące obserwacje, które w bardziej dokładny sposób opisują funkcjonowanie dziecka i prowadzą do bardziej rozbudowanych wniosków i szczegółowych celów terapii.

Jak to robimy?

Diagnoza pod kątem SPD w Pracowni Kuferek wykonywana jest przez specjalistkę mającą doświadczenie w ocenie przetwarzania sensorycznego u dzieci w tym wieku. Jest też wykonywana w sposób precyzyjny i z największą uwagą, ponieważ to od jej wyników zależy tak bardzo wiele: typ/typy występującego zaburzenia, ustalenie celów terapii, dobór bezpiecznych technik terapeutycznych. Źle przeprowadzona diagnoza to źle dobrana technika terapeutyczna, w najlepszym wypadku nie pomoże dziecku, a w najgorszym zaszkodzi (np. nasili występujące objawy i/lub spowoduje dezorganizację zachowania, trudności z koncentracją).

W Kuferku stawiamy na najwyższą jakość usług, dlatego, aby jak najbardziej ujednolicić sposób wykonywania diagnozy i uwiarygodnić jej wynik, do oceny funkcjonowania dziecka używamy „Arkusza Obserwacji pod kątem SPD” (E. Szmigielskiej-Narbutt), który uwzględnia te dodatkowe, ale kluczowe obszary (np. umiejętność regulacji emocji). Jest to także narzędzie do wyznaczania celów terapii, a później ewaluacji i rediagnozy.

O ile zaistnieje taka potrzeba, to w proces diagnozy włączamy także inne narzędzia do oceny funkcjonowania sensorycznego dziecka, np. w formie prób orientacyjnych, Południowo-Kalifornijskie Testy SI (J. Ayres).

Nasza diagnoza spełnia także warunki zgodnie z ASI Fidelity. Warunki te, w formie listy, umieściłyśmy w osobnym dokumencie.

Diagnoza dzieci młodszych, do 3 r. ż.

Szczególną uwagą kierujemy na małe dzieci (do 3 r. ż.), wierzymy bowiem, że wczesna i rzetelna diagnoza i wczesne wsparcie terapeutyczne „normalizuje” ich funkcjonowanie i zapobiega nawarstwianiu się trudności.

Rozumiemy jednak, że ocena funkcjonowania tak małych dzieci opiera sią na trochę innych niż u starszych dzieci zasadach, przede wszystkim jednak, na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu diagnosty. Z tego powodu ocenę funkcjonowania małych dzieci wykonuje w Kuferku terapeutka SI i jednocześnie specjalistka wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju dziecka, psychoterapeutka pracująca z rodzicami małych dzieci.

Jak to robimy?

Do oceny funkcjonowania małych dzieci używamy zmodyfikowanego do wieku „Arkusza Obserwacji pod kątem SPD” (E. Szmigielskiej-Narbutt), który służy zarówno ocenie funkcjonowania sensomotorycznego małego dziecka, jak i obserwacji jakość relacji i komunikacji między dzieckiem a rodzicami. W „Arkuszu” znajdują się m.in. obszary dotyczące oceny umiejętności zaangażowania społecznego, intencjonalnego komunikowania się, umiejętności zabawy czy mowy.

W przypadku tak małych dzieci nie zawsze musimy wykonywać pełną diagnozę funkcjonowania sensomotorycznego. Właśnie dlatego w Pracowni Kuferek uruchomiłyśmy narzędzie do badania przesiewowego dzieci od 1 do 3 r. ż. „Bilans Rozwojowy”.

„Bilans” jest rodzajem obserwacji krótkiej, zazwyczaj nastawionej na szybką ocenę rozwoju dziecka lub ukierunkowaną na określoną trudność, np. opóźnienie w rozwoju mowy. Pełnić też może funkcje konsultacji z rodzicem, bo daje możliwość rozwiania swoich rodzicielskich wątpliwości. Więcej o „Bilansie” można przeczytać w osobnym dokumencie na naszej stronie (w zakładce „Diagnoza” lub w „Wydarzeniach” na stronie głównej) .

 

*umiejętności modulacji sensorycznej, różnicowania sensorycznego, kontrola ruchu i pozycji oraz  umiejętności planowania (praksja) w oparciu o zmysły.

Comments are closed.