Terapia

  • Znajdź nas na facebooku

Terapia

 

Terapia SI i Kuferkowy Model Terapii dla dzieci z SPD „więcej niż SI” (terapia bazująca na SI, uwzględniająca inne rodzaje wsparcia terapeutycznego)

Terapia prowadzona:

– tylko przez certyfikowanych terapeutów SI, ale z doświadczeniem w pracy wg Kuferkowego Modelu Terapii „wiecej niż SI”, pracujących pod superwizją w wymiarze min. 1 godziny w mieisiącu,

– tylko po przeprowadzonej diagnozie  i ustaleniu planu terapeutycznego,

– na sali przeznaczonej do terapii SI,  z użyciem terapeutycznego sprzętu,

– tylko indywidualnie,

– w oparciu o dobrą relację, w procesie podczas którego dziecko czuje się bezpiecznie,

– w atmosferze zabawy i sukcesu,

– przez jednego terapeutę monitorującego efekty terapii, bez zastępstw itp.,

– we współpracy z rodziną i przedszkolem/szkołą dziecka.

więcej informacji:

Kuferkowy Model Terapeutyczny dla Dzieci z SPD „Więcej niż SI”

 

Psychoterapia

przeznaczona dla dzieci nieśmiaych, niepewnych siebie, z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami, po przebytej chorobie, trudnych wydarzeniach w rodzinie lub w szkole, ze spektrum autyzmu.

Ma na celu:

– wspomaganie rozwoju mowy,

– rozwój motoryki małej i umiejętności rysowania i pisania,

– rozwój funkcji poznawczych i adaptacyjnych,

– zwiększenie poczucia własnej wartości,

– zwiększenie świadomości ciała i integracji zmysłów,

– wspomaganie i aktywizacja procesów komunikacji interpersonalnej,

– wspomaganie integracji: emocjonalnej, psycho – motorycznej,

– rozwój kreatywności i autoekspresji,

– poprawa funkcjonowania w grupie i wzmocnienie kompetencji interpersonalnych,

– zwiększenie umiejętności rozpoznawania i integrowania emocji.

W tej terapii proces terapeutyczny zostaje przeniesiony do naturalnej dla dziecka przestrzeni – przestrzeni zabawy. Wykorzystujemy w niej figurki i specjalną piaskownicę.

Dziecko ma zapewnioną bezpieczną i swobodną przestrzeń do wyrażania siebie, a terapeuta możliwość wczucia się w jego sytuację emocjonalną, zauważenia problemów i zastosowania interwencji terapeutycznych, co umożliwia usprawnienie procesu rozwojowego. Dzieci mogą w bezpieczny sposób przelać swoje przeżycia na figurki, tworzenie obrazów lub rzeźb w piasku.

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie. Terapia poprzedzona jest spotkaniem z rodzicami.

Zajęcia indywidualne. Prowadzone przez psychoterapeutkę i arteterapeutkę.

 

Terapia ręki

Zajęcia usprawniające funkcje ręki i umiejętności grafomotoryczne, a także poprawiające postawę ciała i normalizujące napięcie mięśniowe.

Przeznaczone dla dzieci:

– z trudnościami w samoobsłudze,

– z trudnościami w nauce pisania,

– z zaburzonym napięciem mięśniowym,

– z nieprawidłową postawą ciała,

– z niechęcią do rysowania, wycinania, lepienia itp.

Zajęcia prowadzone przez terapeutów ręki i SI, dlatego odbywają się także z wykorzystywaniem sprzętów stymulujących rozwój motoryczny i zmysłowy.  Terapię poprzedza ocena rozwoju ruchowego.

Zajęcia indywidualne.

 

Psychologiczna

Wspieranie rozwoju poznawczego i społeczno – emocjonalnego dziecka. Przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. Zazwyczaj raz w tygodniu do 50 min., w zależności od wieku dziecka. Prowadzona przez psychologa.
Zajęcia indywidualne.

Pedagogiczna

Przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. Ma na celu stymulowanie i wspieranie rozwoju dziecka w zakresie motoryki małej, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej oraz sfery poznawczej. Spotkania trwają – w zależności od wieku dziecka – od 40 do 60 min.
Zajęcia indywidualne.

Lgopedyczna

Prowadzona przez logopedę, ma na celu: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy, która się nie wykształciła, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
Odbywa się raz w tygodniu po 30 – 50 minut.
Terapia indywidualna.

Każde dziecko jest zdolne

Prowadzona przez terapeutkę SI i terpaeutkę pedagogiczną, zakłada określenie mocnych stron a następnie rozwijanie ich tak aby stały się one „podporą” w dalszym rozwoju dziecka. Dodatkowo w nasz program włączana jest także stymulacja rozwoju przez wyrównywanie deficytów (wykorzystując wiedzę z rożnych metod terapeutycznych).

Odbywa się raz w tygodniu po 50 minut, dla dzieci w wieku 5-9 lat.

Terapia indywidualna.