O nas

 • Znajdź nas na facebooku

O nas

Kuferkowa Ekipa to:

Elżbieta Szmigielska-Narbutt

Założycielka Pracowni Kuferek

pedagożka specjalna

specjalistka wczesnej interwencji i wczesnej stymulacji rozwoju dziecka

terapeutka integracji sensorycznej

praktyk metody  Kid’s Skills – Dam radę! i Jestem z Ciebie dumny!

nauczycielka Alternatywnej Komunikacji (AAC)

W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego (Terapia Systemowa)

W Kuferku prowadzi:

– konsultacje dla rodziców w sprawie dziecka,

–  wsparcie rodzicielskie/rodzinne (w podejściu systemowym, TSR),

– ocenę rozwojową/funkcjonowania dziecka/ wsparcie rozwojowe dziecka,

– diagnozę SI/SPD,

– terapię SI/SPD.

Wykształcenie:

– Rewalidacja na Uniwersytecie Wrocławskim

– Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie

– w trakcie Szkolenia Terapii Systemowej w WTTS

– w trakcie Seminarium Praca psychoterapeutyczna z kobietą w ciąży i diadą matka-dziecko (0-3 lata)

Doświadczenie:

–   Od 2008 r. prowadzi Pracownie Kuferek

–    Od 2003 r. pracuje z dziećmi z zaburzeniami i trudnościami w rozwoju

–    Od 2006 r. prowadzi diagnozę i terapię SI (integracji sensorycznej)

–     Przez 10 lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”

–    Uczestniczyła w wielu turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci prowadząc zajęcia/terapię

–    Prowadziła kolonie i półkolonie dla dzieci z niepełnosprawności intelektualną

–    Pracowała w szkole integracyjnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

–   Autorka publikacji: „Jak pomóc? – dziecko z zespołem Downa pierwsze dni”

Ważniejsze szkolenia:

– Kurs na praktyka metody Kid’s Skills – Dam radę! i Jestem z Ciebie dumny!

– Podstawowy Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)

– Zaawansowany Kurs dla Specjalistów i Wykładowców SI „Metodyka Diagnozy Dysfunkcji Integracji Sensorycznej wg Ayres”

– TEACCH – podejście do pracy stosowane u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

– Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

– Ocena Neurorozwojowa Niemowląt – Wczesna Interwencja

– Get a HANDLE on Neurodevelopmental Differences – certyfikat The HANDLE Institute

– Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

– Stymulacja psychoruchowa małego dziecka

– Wczesna interwencja dla dzieci z zespołem Downa

– Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

– Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej

– Zasady diagnozy SI – kurs rozwijający

– Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii

– Stymulacja rozwoju dziecka przez ruch

– MAKATON Program Rozwoju Komunikacji I i II stopień

– Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących

– Jak sobie radzić z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie

mail: e.szmigielska@pracowniakuferek.pl

 

Marta Chrościcka

Psycholożka

Jestem absolwentką psychologii społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Uzyskałam specjalizację w Diagnozie psychologicznej w praktyce klinicznej. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego.

Pracuję w kilku warszawskich przedszkolach jako psycholog wspierający dzieci, rodziców oraz wychowawców. W gabinecie spotykam się z rodzicami, którzy potrzebują wsparcia w budowaniu relacji z dzieckiem, rozwiania wątpliwości dotyczących rozwoju dziecka, nowych pomysłów na małe i duże problemy.

Pracuje w nurcie Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia Bez Przemocy – podstawowym narzędziem pracy jest zatem uważność na potrzeby, uczucia i zasoby każdego członka rodziny. Bliska, bezpieczna relacja rodzica z dzieckiem jest w moim odczuciu przysłowiową „skrzynką z narzędziami” do radzenia sobie z trudnościami dla całej rodziny.

Szkolę wychowawców przedszkolnych i nauczycieli w temacie komunikacji z dziećmi i rodzicami podopiecznych.

Prowadzę warsztaty dla dzieci w szkołach podstawowych z zakresu zapobiegania przemocy, integracji grupy oraz technik uczenia się.

Pracowałam z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ośrodku terapeutycznym z oddziałem przedszkolnym Promitis, oraz ich rodzinami.

Konsultacji udzielam również w języku angielskim.

Uzyskałam między innymi:

 • Certyfikat Rodziecielstwa Bliskości dla specjalistów (pod okiem Agnieszki Stein)
 • Certyfikat Bajkoterapeutki klinicznej
 • Ukończyłam miedzy innymi warsztaty/szkolenia z zakresu:
  • Neurologicznych podstaw zachowania dzieci
  • Zabawy jako forma terapii
  • Pracy z dziećmi agresywnymi
Prywatnie mama dziewięciolatka i pięcioletnich bliźniaków. Cała trójka jest na co dzień źródłem radości, choć nie pozwala też zapomnieć, jak trudną rolą jest bycie rodzicem.

 

Marta Szczukiewicz

Psychoterapeutka, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Wykształcenie:

Ukończyła pięcioletnie szkolenie w Polskim Stowarzyszeniu Psychoanalizy Jungowskiej oraz liczne szkolenia z zakresu prowadzenia procesów terapeutycznych w nurtach: psychodynamicznym, systemowym, poznawczo-behawioralnym, integracyjnym, ericksonowskim oraz terapii przez sztukę

Doświadczenie:

–  Odbyła staże w szpitalu psychiatrycznym, ośrodku wczesnej interwencji.

– Obecnie pracuje w praktyce prywatnej oraz we współpracy z placówkami terapeutycznymi. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, nerwicowymi, zachowania, nastroju, mowy, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością ruchową.

– Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie: relacji z dziećmi, wsparcia dzieci
z trudnościami adaptacyjnymi i rozwojowymi.

– Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, Polskiego Towarzystwa Terapii przez Sztukę,  jest routerem IAAP – Międzynarodowego Instytutu Psychologii Analitycznej w Zurichu.

Zakres konsultacji i terapii:

 • zaburzenia lękowe, depresje, nerwice
 • zaburzenia rozwojowe
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia adaptacyjne
 • problemy w relacjach
 • sytuacje kryzysowe w tym kryzysy egzystencjalne
 • zaburzenia osobowości
 • doświadczenia traumatyczne
 • zaburzenia odżywiania
 • konsultacje dla rodziców

Katarzyna Piotrowska

 • Logopedka
 • Pedagożka
 • Instruktorka masażu Shantala

Wykształcenie:

 • Logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim

Doświadczenie:

 • Pracuje jako logopedka w kilku przedszkolach i w żłobku w Warszawie oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Kielcach
 • Prowadzi terapię logopedyczną u dzieci z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji wynikającymi z autyzmu
 • Odbywała staż logopedyczny na Oddziale Neonatologicznym w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie
 • Odbywała praktyki logopedyczne w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych (PPP „TOP”, PPP nr 15) oraz placówkach medycznych (Poradnia Logopedyczna przy Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym, Poradnia Logopedyczna przy Szpitalu Dziecięcym)
 • Odbywała praktyki pedagogiczne w warszawskich placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF oraz Przedszkole nr 407)
 • Prowadziła zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1-3
 • Jako członkini Zarządu Naukowego Koła Logopedycznego przy Uniwersytecie Warszawskim współorganizowała konferencje, warsztaty, szkolenia, Dni Darmowych Diagnoz, ekspozycje i aktywności podczas kilku edycji Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs Instruktorski Masażu Shantala oraz Shantala Body Touch
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON – poziom podstawowy
 • Metoda werbo-tonalna. Programowanie języka
 • Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem
 • Rozwijanie zabawy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu
 • Zaburzenia korowe u dzieci
 • Logopeda na oddziale noworodkowym I stopnia referencyjności – możliwości, plany, nadzieje
 • Podstawy wiedzy o neurorozwoju
 • Porozumienie i motywacja bez korzystania z przewagi. Wzmacnianie relacji z dzieckiem, uczniem, rodziną w oparciu o Porozumienie bez przemocy
 • Logorytmika
 • Teatr procesu jako metoda pracy nad poprawą komunikacji
 • mail: k.piotrowska@pracowniakuferek.pl

Katarzyna Galas

Terapeutka pedagogiczna

Oligofrenopedagożka

Terapeutka SI

Wykształcenie:

–      Oligofrenopedagogika w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

–       Podyplomowe Studia z Pedagogiki Przedszkolnej i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

–      Podyplomowe Studia z Terapii Pedagogicznej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

–      Zarządzanie Oświatą w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

–      Podyplomowe Studia z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej

w diagnozie i terapii Dzieci z   dysfunkcjami rozwojowymi na Wydziale Nauk Medycznych

Mazowieckiej Uczelni Medycznej

Doświadczenie:

–    Od 2011 r. pracuje z dziećmi z zaburzeniami i trudnościami w rozwoju

–    Przez 6 lat była nauczycielką wychowania przedszkolnego

–    Prowadziła zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

–    Przez 3 lata była dyrektorką pedagogiczną w jednym z warszawskich przedszkoli

–    Odbyła półroczny staż diagnostyczno-terapeutyczny z metody SI w Pracowni Kuferek

 

Ważniejsze szkolenia:

– Dziecięca Matematyka wg Gruszczyk-Kolczyńskiej I i II stopień

– Kinezjologia Edukacyjna wg Dennisona I i II stopień

– Terapia Ręki I stopień

– Szkolenie z ortooptyki

– Terapia Muzyką i Ruchem wg Chartanowicz

– Odimienna Nauka Czytania wg Majchrzak

mail: k.galas@pracowniakuferek.pl

Edyta Stępień-Pajączkowska

 • Psycholog
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta integracji sensorycznej

Członek  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Wykształcenie:

 • Psychologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe
 • Metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów Integracji Sensorycznej – studia podyplomowe (w trakcie).

Doświadczenie:

Pracuje jako psycholog w Szkole  Podstawowej  oraz Przedszkolu z  Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Prowadzę zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w tym komunikacyjne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz percepcyjno poznawczy dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Od 2008r. pracuję indywidualnie i grupowo  z dziećmi i młodzieżą, prowadzę konsultacje z rodzicami,  zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zakresu emocji, relacji społecznych, przeciwdziałania przemocy oraz budowania adekwatnego, pozytywnego obrazu siebie  i  poczucia własnej wartości. Współpraca z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Gniazdo”,  Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot

Odbyłam staż diagnostyczno-terapeutyczny z metody SI w Pracowni Kuferek

Kursy i szkolenia
 • Szkolenie II-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej,  Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Praca ze sprawcami przemocy wg modelu Duluth, Urząd Dzielnicy Praga-Południe
 • Stosowanie Analizy Zachowań (ABA) w Praktyce Pracy z Dziećmi z Autyzmem,  NSP dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu PRZYLĄDEK
 • Konsultant ds. mediacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Kurs Podstaw Pierwszej Pomocy, ZHP Harcerska Szkoła Ratownictwa
 • Mediacje Rodzinne, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Kurs Pedagogiczny
 • Systemowa Pomoc Rodzinie, Centrum Edukacji Liderskieskiej
 • mali: e.pajaczkowska@pracowniakuferek.pl