Dla specjalistów

  • Znajdź nas na facebooku

Dla specjalistów

 1. Szkolenie „Blisko, nie za blisko – praca terapeutyczna z dzieckiem w zakresie SI w duchu bliskości, empatii i realcji” .

II edycja 27 października 2019 r.

Zapisy: info@pracowniakuferek.pl

Więcej informacji:

Szkolenie „Blisko, nie za blisko-praca terapeutyczna z dzieckiem w zakresie SI w duchu RB”

2.  Superwizje dla terapeutów – oferta  w przygotowaniu

3. Staże/praktyki

Jeśli jesteś zainteresowana/ny odbyciem:

  • stażu diagnostycznego, terapeutycznego (np. z zakresu metody SI)
  • odbyciem praktyk studenckich

napisz do nas na adres: info@pracowniakuferek.pl

program, czas trwania stażu jest ustalany zawsze indywidualnie, w zależności od potrzeb

cena za godzinę stażu:  w Pracowni Kuferek 15 zł; w placówce stażysty 40 zł

4. Oferta współpracy dla przedszkoli

Oferta współpracy dla przedszkoli