Diagnoza

  • Znajdź nas na facebooku

Diagnoza

 

Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego (SPD)

Dla kogo?

Dla dzieci od 0 do 10 roku życia, przeprowadzana przez certyfikowanych terapeutów SI, ma na celu wykrycie ewentualnego Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego (SPD).

Przebieg

4-5 spotkań, w tym: wywiad z rodzicem, obserwacja/badanie dziecka (min. 2 spotkania), omówienie wyników z rodzicami. W cenie – pisemna opinia.

Każde spotkanie po ok. 60 min.

Rozmowa o tym czym jest SPD i jak wygląda diagnoza pod kątem SPD

Psychoterapeutyczna

Dla kogo?

Dla dzieci od 2 roku życia. Przeprowadzana przez psychoterapeute, ma na celu określenie możliwych przyczyn istniejących trudności i możliwości przepracowania ich w terapii.

Przebieg

Pierwsze spotkanie z rodzicami i dzieckiem, drugie spotkanie z dzieckiem, trzecie spotkanie z rodzicami – omówienie wniosków ze spotkań diagnostycznych i określenie zakresu pracy terpeutycznej.

Pierwsze spotkanie ok. 60 min., kolejne po ok. 45-50 min.

Pedagogiczna

Dla kogo?

Dla dzieci od 3 roku życia, przeprowadzana przez pedagoga. Ma na celu ocenę rozwoju dziecka w zakresie motoryki małej, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej oraz sfery poznawczej.

Przebieg

3 spotkania, w tym: wywiad z rodzicem, obserwacja/badanie dziecka, omówienie wyników z rodzicami. Możliwe jest wystawienie pisemnej opinii.

Każde spotkanie ok. 60 min.

Logopedyczna

Dla kogo?

Dla dzieci od 1 roku życia, przeprowadzana przez logopedę. Ma na celu ocenę rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej dziecka oraz ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego i funkcji pokarmowych (ssania, gryzienia, żucia, połykania).

Przebieg

1 spotkanie diagnostyczne: wywiad, badanie dziecka i omówieniem wyników z rodzicami z zaleceniami do pracy w domu. Możliwe jest wystawienie pisemnej opinii.

Spotkanie 60-90 min.

Terapia Ręki

Dla kogo?

Dla dzieci od 4 roku życia, przeprowadzana przez terapeutę SI – terapeutę ręki.

Przebieg

1 lub 2 spotkania, w tym: wywiad, badanie dziecka, omówieniem wyników z rodzicami. Możliwe jest wystawienie pisemnej opinii.

W sumie 120 min.

 

Konsultacja/ Ocena rozwoju dziecka

Dla kogo?

Dla dzieci od 0 do 6 roku życia, przeprowadzane przez specajlistkę wczesnego rozwoju dziecka/psychologa/pedagoga. Ma na celu ocenę rozwoju rozwoju dziecka, wskazanie mocnych jego stron i obszarów do wsparcia a także pomoc rodzicowi.

Przebieg

1-2 spotkania diagnostyczne: wywiad, badanie dziecka i omówieniem wyników z rodzicami z zaleceniami do pracy w domu. Wystawienie pisemnej opinii możliwe po minimum 2 spotkaniach z dzieckiem.

1 spotkanie 0k. 90 min.

2 spotkania po ok. 60 min.